Edukacja
11.06.2013

Finał X edycji konkursu „Pamięć dla przyszłości”

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W zeszły piątek, 7 czerwca, muzeum gościło 80 uczniów od szkoły podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych, wraz z opiekunami. Byli to finaliści X edycji ogólnopolskiego konkursu „Pamięć dla przyszłości”, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski. Do konkursu, którego tegorocznym hasłem było „Poszukiwanie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej”, zakwalifikowało się 28 prac. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów – Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Historii Żydów Polskich – nagrodziła 8 projektów, które zdecydowanie wyróżniały się na tle innych prac.

Laureatów przywitali dyrektor muzeum Andrzej Cudak oraz zastępca dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego Ryszard Burek. Joanna Sobolewska-Pyz, przewodnicząca  Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” w Polsce, na wstępie przybliżyła ideę i historię konkursu, a następnie wręczyła laureatom nagrody rzeczowe (siedem kamer filmowych i aparat fotograficzny) oraz dyplomy. Widoczne było wielkie wzruszenie i poczucie dumy laureatów, których praca, prowadzona częstokroć na terenie małych miejscowości, została doceniona.

Po części oficjalnej, w muzealnym Audytorium wszyscy uczestnicy finału obejrzeli reportaże filmowe dokumentujące projekty, które w konkursie zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Laureaci X edycji konkursu „Pamięć dla przyszłości”

Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku za pracę „Trzej z ulicy Warszawskiej”

Kategoria: gimnazja

I miejsce: Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku za pracę „Ślady obecności Żydów w przestrzeni lokalnej – historia cmentarza żydowskiego w Rybniku”
II miejsce: Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie za pracę: „Klisze pamięci”
II miejsce (ex aequo): Gimnazjum nr 1 w Tuszynie za pracę „Powrót do pamięci miasta”

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie za pracę „Dom Rabina”
I miejsce (ex aequo): Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie za pracę „Śladami nieobecnych”
III miejsce: Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej za pracę: „Bielskie i bialskie dzieci wobec grozy Holocaustu. Poszukiwanie i upamiętnianie śladów ich obecności w mieście”

Nagroda specjalna dla zespołu mieszanego (szkoła podstawowa-gimnazjum): Zespół Szkół w Stegnie za pracę: „Ewakuacja’45”