Koncert

Relacja: Tradycyjne pieśni sztetla rozbrzmiały w muzeum

Koncert Olgi Mieleszczuk przeniósł nas w czasie do wielokulturowego świata dawnego Polesia.

Zaprezentowany album „Jewish Folksongs from the Shtetl” powstał z inspiracji biografią i repertuarem Mariam Nirenberg, żydowskiej pieśniarki urodzonej na Polesiu na początku XX wieku. Główną ideą albumu jest przypomnienie dawnych pieśni z tradycji żydowskiej i przedstawienie ich w nowych, współczesnych aranżacjach.
Podczas koncertu usłyszeliśmy przede wszystkim pieśni w języku jidysz, ale także po białorusku i polsku oraz należące do folkloru miejskiego i wiejskiego pieśni makaroniczne, łączące jidysz z dialektem białoruskim. Muzyce towarzyszyły wizualizacje archiwalnych zdjęć z Polesia oraz opowieści poleskie odczytywane przez Katarzynę Bargiełowską.

Materiałów źródłowych do koncertu dostarczył projekt badawczy poświęcony ludowej muzyce żydowskiej, zrealizowany w latach 1968-1975 przez związaną obecnie z Muzeum Historii Żydów Polskich etnolożkę prof. Barbarę Kirshenblatt-Gimblett, we współpracy z Żydowskim Instytutem Naukowym YIVO z Nowego Jorku. Koncert był polską premierą projektu.

Zespół zagrał w składzie:
Olga Mieleszczuk – wokal
Marta Maślanka – cymbały
Małgorzata Szarlik-Woźniak – skrzypce
Robert Lipka – akordeon
Michał Woźniak – kontrabas

Krótką osobistą impresją o muzyce jidysz koncert zapowiedziała Barbara Kirshenblatt-Gimblett.