Edukacja
26.05.2013

Piąty zjazd Akademii Polin

fot. Grzegorz Liwiński

W dniach 23-25 maja odbył się kolejny zjazd Akademii Polin.

Jednym z najciekawszych wydarzeń V zjazdu była wizyta uczestników Akademii w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Kierownik Działu Sztuki ŻIH, Teresa Śmiechowska oprowadziła grupę po wystawie czasowej "Sztuka polska wobec Holokaustu". Zaprezentowane na wystawie prace wywołały żywą dyskusję wokół pytania o granice reprezentacji Holokaustu. W ramach zwiedzania uczestnicy zapoznali się z wystawą „Rabi, Rabin, Rebe. Rabini w Polsce” a także z zawartością Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, po którym oprowadziła nas Kierownik Archiwum, Agnieszka Reszka. Wielu gości tak ŻIH, jak i Muzeum poszukuje danych o swoich przodkach lub dawnych znajomych. Niektóre z tych informacji można odnaleźć w ŻIH. W ramach wizyty odbył się również wykład dr Eleonory Bergman o genezie i zawartości Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) i o jego twórcach – podziemnej organizacji żydowskiej Oneg Szabat.

W ramach zjazdu odbyły się dwa wykłady prof. Wacława Wierzbieńca. Wykład „Droga do kariery naukowej i dorobek twórczy historyków żydowskich XX-lecia międzywojennego na przykładzie Mojżesza Schorra i Majera Bałabana” dotyczył najważniejszych żydowskich instytutów historycznych działających w II Rzeczypospolitej. Uczestnicy zapoznali się z historią Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie i jej współtwórców – Mojżesza Schorra i Majera Bałabana, a także z funkcjonowaniem sekcji historycznej YIVO w Wilnie. Wykład „Gmina żydowska i jej funkcjonowanie w okresie II Rzeczypospolitej” dotyczył podstaw prawnych umożliwiających funkcjonowania gminy żydowskiej na przykładzie gmin Przemyśla, Rzeszowa i Jarosławia.

Podczas V zjazdu uczestnicy Akademii zapoznali się z treścią galerii „Ulica”. Prezentację i warsztaty przeprowadzili kuratorzy galerii dwudziestolecia międzywojennego, dr Tamara Sztyma-Knasiecka i Michał Majewski. Prowadzący podzielili uczestników na trzy grupy, z których każda miała za zadanie zreferować jeden z prezentowanych w galerii międzywojennej prądów polityczno-kulturalnych. Pierwsza grupa prezentowała idee jidyszyzmu, druga syjonizmu i agudyzmu, trzecia zaś nurt akulturacji i asymilacji. Zadaniem słuchaczy było również dostosowanie przekazu do grup odbiorców takich jak dzieci i turyści z zagranicy. Uzupełnieniem wiedzy na temat żydowskich organizacji politycznych takich jak Bund, Mizrachi czy Agudas Isroel był wykład dr Kamila Kijka „Narodziny nowoczesnych form żydowskiej tożsamości zbiorowej w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku”. Dr Kijek przedstawił ważne postaci tych ruchów – poetę Achad ha-Ama (pseudonim artystyczny Aszera Ginsberga) i Menachema Usyszkina. Dużo miejsca poświęcił też Teodorowi Herzlowi i narodzinom ruchu syjonistycznego.

Podczas sobotnich zajęć zastanawialiśmy się, w jaki sposób działania edukacyjne Muzeum mogłyby stać się uzupełnieniem podstawy programowej polskich szkół. Wykładowcy wskazywali na te miejsca w programie historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i wiedzy o kulturze, w których można i należy uczyć o historii i kulturze Żydów. Robert Szuchta zaprezentował treść podstawy programowej z zakresu nauczania historii, Wiesława Młynarczyk – z języka polskiego i wiedzy o kulturze, natomiast Monika Koszyńska skupiła się na przybliżeniu podstawy programowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Słuchacze zaproponowali własne tematy projektów edukacyjnych dopasowanych do podstawy programowej z WOS. Uzupełnieniem informacji o działaniach edukacyjnych w Muzeum była prezentacja Zofii Mioduszewskiej na temat warsztatów i konkursów dla uczniów szkół organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich w poprzednich latach. Uczestnicy Akademii poznali założenia konkursu artystycznego „Mój Muranów” i dyskutowali o możliwościach kontynuacji i rozwijania tych projektów.