Goście w muzeum
22.05.2013

Imamowie odwiedzają muzeum

Fot. Marek Łoś/Muzeum Historii Żydów Polskich

21 maja 2013 r. Muzeum Historii Żydów Polskich miało zaszczyt gościć grupę siedemnastu imamów z różnych państw wraz z rabinami i innymi osobami towarzyszącymi, przebywającymi w Polsce w ramach specjalnej wizyty.

Zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizyta w Polsce realizowana jest w ramach wspierania dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Jej głównymi odbiorcami są liderzy muzułmańscy z USA i Bliskiego Wschodu. Głównym celem podróży jest zapoznanie się z miejscami związanymi z Holokaustem w Europie. Uczestnicy odwiedzili obóz koncentracyjny w Dachau (Niemcy); w Polsce odwiedzą m. in. Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau.

Po przywitaniu gości przez kierownika Działu Edukacji Łucję Koch oraz rzecznika muzeum Piotra Kossobudzkiego goście udali się na krótki spacer po miejscach pamięci Getta Warszawskiego. Tragiczna historia getta oraz powstania 1943 roku wzbudziła spore zainteresowanie, a przewodnikowi Piotrowi Kowalikowi zadawano wiele pytań. Po krótkim oprowadzaniu po Muranowie oraz po budynku muzeum dr Tamara Sztyma-Knasiecka, kurator wystawy „Listy do tych, co daleko”, wprowadziła gości w jej ideę i zaprosiła do jej oglądania.

Następnie Alicja Knast, Dyrektor Generalna Wystawy Głównej, przybliżyła gościom filozofię jej narracji oraz społeczną potrzebę istnienia w Warszawie instytucji kultury, opowiadającej o tysiącu lat życia Żydów na ziemiach polskich. Goście zapoznali się następnie szczegółowo z treścią galerii „Zagłada”, którą zaprezentowały koordynatorki Justyna Majewska oraz Kamila Radecka-Mikulicz. Po prezentacji rozgorzała dyskusja, w której uczestniczyli również edukatorzy muzeum. Ze strony imamów padło wiele cennych uwag dotyczących tego, co z ich punktu widzenia jest w przekazie muzeum istotne dla obywateli krajów muzułmańskich oraz tego jakie przesłanie dla całego współczesnego świata niesie tragiczne doświadczenie Żydów polskich.

Pragniemy serdecznie podziękować prof. Marshallowi Bregerowi, pomysłodawcy oraz koordynatorowi wizyty.