Muzeum
15.05.2013

Irena Sendlerowa uhonorowana

15 maja przed Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej alejce znajdującej się na terenie zieleńca otaczającego muzeum. W uroczystości wzięli udział: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, córka Ireny Sendlerowej Janina Zgrzembska oraz prof. Władysław Bartoszewski, w czasie wojny członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Irena Sendlerowa jest dla wielu Polaków symbolem heroizmu i walki o przyzwoitość w czasach, w których tak wielu przechodziło obojętnie wobec cierpienia.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz uczniowie  pięciu  szkół sendlerowskich, którzy przed ceremonią uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Dział Edukacji muzeum we współpracy z muzealnym projektem Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci. Uczniowie stworzyli prace plastyczne inspirowane życiem i postawą bohaterki.

Przed uroczystością, córka Ireny Sendlerowej Janina Zgrzembska spotkała się z dyrekcją Muzeum Historii Żydów Polskich i na ręce p.o. Dyrektora Muzeum Andrzeja Cudaka przekazała pamiątki po matce, w tym medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, którym Sendlerowa została uhonorowana w 1965 r.

Irena Sendlerowa (1910–2008), W latach 1940–1942, będąc pracownicą Wydziału Opieki Społecznej m.st. Warszawy, organizowała pomoc dla Żydów w getcie warszawskim. Od 1943 r. kierowała referatem dziecięcym Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Współorganizowała przemyt dzieci żydowskich z warszawskiego getta, które następnie umieszczane były w przybranych rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Dzięki niej i jej współpracownikom Holokaust przetrwało ok. 2500 żydowskich dzieci. Dama Orderu Orła Białego (2003).