Edukacja
10.02.2013

Drugi zjazd Akademii Polin

fot. Grzegorz Liwiński

W dniach 7-9 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbył się II zjazd Akademii Polin, podczas którego na wykładach i warsztatach ponownie spotkali się przyszli edukatorzy i przewodnicy Muzeum Historii Żydów Polskich. Już po raz drugi przez trzy kolejne dni członkowie Akademii doskonalili umiejętności twórcze, a także zdobywali wiedzę z zakresu historii, tradycji, religii i kultury Żydów.

Jednym z najciekawszych wydarzeń II zjazdu był warsztat pt. „Edukacja jako przestrzeń dekonstrukcji” przeprowadzony przez Marię Parczewską z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Zajęcia odbyły się w przestrzeni dwóch wystaw w CSW: Maurizio Cattelan „Amen” i Artur Żmijewski „Pracując”, a także w salach Laboratorium CSW. Podczas spotkania uczestnicy uczyli się aktywnych metod pracy z grupą, animowania grupy poprzez działania twórcze, wzbudzania potencjału kreatywności. Poprzez proces kadrowania uczestnicy eksplorowali przestrzeń wystaw i wymieniali się interpretacjami prac. Znalazła się też przestrzeń do dyskusji – zarówno na temat kontrowersyjnej instalacji Maurizio Cattelana „On/Him”, przedstawiającej Hitlera o posturze klęczącego strapionego dziecka, jak i o twórczych metodach pracy z grupą w ramach pracy edukatora.

Po warsztatach w CSW Ewa Chomicka, specjalistka w dziedzinie edukacji muzealnej, przeprowadziła warsztat „Oprowadzać, dialogować?”. Ewa Chomicka przedstawiła uczestnikom współcześnie stosowane metody oprowadzania w muzealnictwie. Uczestnicy zostali poproszeni o stworzenie idealnego „Kodeksu Przewodnika”. Okazało się, że większość uczestników położyła nacisk na otwartość przewodnika na dialog ze zwiedzającymi.

Podczas II zjazdu odbyło się również wiele zajęć w ramach modułów „Historia Żydów polskich” i „Tradycja, religia i kultura Żydów”. Prof. Stefan Gąsiorowski  przeprowadził wykłady na temat tzw. „złotego wieku” Żydów w Polsce. Podczas wykładu “Autonomia Żydów w dawnej Rzeczypospolitej”, prof. Gąsiorowski opowiedział m.in. o dawnej organizacji gminy żydowskiej, stosunku społeczeństwa do Żydów w tamtym okresie i o Żydowskim Sejmie Czterech Ziem. Kolejny wykład prof. Gąsiorowskiego “Dzieje Żydów w Kazimierzu pod Krakowem do końca I Rzeczypospolitej” dostarczył słuchaczom wiedzy na temat osadnictwa Żydów na ziemiach krakowskich, wybitnych rabinów pochodzących z tamtych terenów, a także funkcjonowania żydowskich drukarni w I Rzeczypospolitej.

Bardzo ważne z punktu widzenia pracy przyszłych przewodników były zajęcia przeprowadzone przez Dr Małgorzatę Stolarską-Fronię i Macieja Gugałę, koordynatorów galerii „Paradisus Iudaeorum”, którzy zaprezentowali treści zawarte w tej galerii i opowiedzieli o jej powstawaniu. Koordynatorzy przeprowadzili również warsztat, podczas którego uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Każdy zespół miał zaprezentować pomysł na oprowadzenie jednej z grup przyszłych odbiorców muzeum i galerii „Paradisus Iudaeorum” – dzieci, gimnazjalistów, dorosłych z Izraela i z Polski. Zespoły analizowały teksty, które znajdą się na tzw. „ścianie słów”. Uczestnicy zastanawiali się nad narracją galerii „Paradisus Iudaeorum”, rozmawiali o tym, czym był w tamtym czasie „raj żydowski” i jak można rozumieć tolerancję w sensie historycznym i współczesnym. Dyskusja wykazała, jak istotne jest, aby scenariusz zwiedzania był dostosowany do konkretnych grup odbiorców, ich wiedzy i doświadczenia.

Helise Lieberman, Dyrektor Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce przeprowadziła zajęcia „Encounters: When the Past and Present Meet”, „Polish Jewish Heritage and Jewish Tradition”, który szybko zmienił się w żywą dyskusję. Prowadząca opowiedziała uczestnikom o swoich doświadczeniach ze spotkania z dziedzictwem Żydów polskich i zachęciła do dyskusji na temat tożsamości żydowskiej i tradycji Żydów. W ramach modułu „Tradycja, religia i kultura Żydów”, Piotr Kowalik, historyk oraz działacz społeczności żydowskiej w Polsce, przeprowadził zajęcia: „Czas po żydowsku” oraz „Litera w zwoju”, podczas których opowiedział o kalendarzu żydowskim i Torze. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań na temat judaizmu, cyklu życia i świąt żydowskich. Natomiast w ramach wykładu “Przestrzeń w kulturze żydowskiej” dr Kamila Dąbrowska, Zofia Mioduszewska i Piotr Kowalik zastanawiali się, jakie miejsca w Polsce i Izraelu są szczególnie istotne dla Żydów, ze względu na religię, tradycję i życie codzienne. Uczestnicy dowiedzieli się również o współczesnym funkcjonowaniu gmin żydowskich w Polsce. Tego dnia uczestnicy zapoznali się również z alfabetem i kulturą jidysz podczas warsztatów prowadzonych przez dr Karolinę Szymaniak, a także z alfabetem hebrajskim podczas warsztatów z Darią Boniecką-Stępień. W ramach zjazdu odbył się również warsztat integracyjny, podczas którego zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy Akademii Polin mogli bliżej się poznać.