Edukacja
13.01.2013

Pierwszy zjazd Akademii Polin

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W dniach 10-12 stycznia 2013 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki odbył się pierwszy zjazd Akademii Polin.

Ponad 50 słuchaczy uczestniczyło w zajęciach, prowadzonych między innymi przez prof. Barbarę Kirshenblatt-Gimblett, prof. Hannę Zarembską i prof. Stanisława Krajewskiego. Tematyka pierwszego dnia zjazdu dotyczyła muzealnictwa oraz edukacji twórczej. Po prezentacji Akademii przez Kamę Dąbrowską, Zofię Mioduszewską, Ewę Chomicką i Zuzannę Benesz z Muzeum Historii Żydów Polskich i po krótkim powitaniu przez Zygmunta Stępińskiego, uczestnicy wysłuchali wykładu pracowników Działu Edukacji muzeum: Ewy Chomickiej, Łucji Koch oraz Piotra Kowalika, którzy opowiedzieli o podstawach nowoczesnej edukacji muzealnej i wprowadzaniu jej w życie w naszym muzeum. Po krótkiej przerwie prof. Dorota Folga-Januszewska poprowadziła wykład pt. „Wprowadzenie do koncepcji Muzeum”. Pod koniec pierwszego dnia zajęć prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, dyrektor Programowy ds. Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich, opowiedziała o narracji muzealnej w Muzeum Historii Żydów Polskich w kontekście muzeów żydowskich na świecie.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęto od dyskusji panelowej pt. „Tradycja, kultura, religia Żydów”, prowadzonej przez Piotra Kowalika z udziałem Miriam Gonczarskiej i Konstantego Geberta. Dyskusja stała się próbą stworzenia „subiektywnego słownika judaizmu”. W panelu dyskusyjnym żywy udział wzięli słuchacze Akademii. Następnie prof. Stanisław Krajewski wygłosił wykład „Wymiary tożsamości żydowskiej”. Po nim odbył się kolejny panel dyskusyjny, tym razem z udziałem młodszego pokolenia Żydów w Polsce. Anna Bakuła, Jakub Herczyński oraz Jan Śpiewak opowiadali o historii i działalności Żydowskiej Organizacji Młodzieżowej (ZOOM). Uczestnicy Akademii znowu pokazali, jak bardzo odpowiada im forma panelu, niemal zasypując występujących pytaniami. Popołudniowe zajęcia znów były poświęcone muzealnictwu. Najpierw o nowych muzeach w kontekście muzeologii opowiedziała prof. Maria Popczyk, przedstawiając ciekawe przykłady prezentacji muzealnych z całego świata. Następnie prof. Maria Popczyk, prof. Piotr Piotrowski oraz dr Ewa Klekot wzięli udział w moderowanym przez Ewę Chomicką panelu dyskusyjnym pt. „Nowa muzeologia, muzeum krytyczne, muzeum doznań – o najnowszych przemianach w muzealnictwie”. Ostatnim wykładem, jakiego wysłuchali tego dnia uczniowie Akademii Polin, był referat Mirosława Nizia „Środki wystawiennicze wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich i interaktywności”.

Ostatniego dnia zjazdu, w sobotę 12 stycznia, prof. Hanna Zaremska, członkini zespołu przygotowującego wystawę główną muzeum, wygłosiła wykład na temat historii Żydów w Polsce średniowiecznej. W trakcie sesji popołudniowej Kalina Gawlas, kuratorka galerii średniowiecznej muzeum, zaprezentowała koncepcję tej części wystawy, opowiadając zarówno o wyzwaniach, przed jakimi stanęli autorzy wystawy, jak i o wyzwaniach, przed którymi dopiero staną przewodnicy. I Zjazd Akademii Polin zamknęły warsztaty pt. „Jak zrobić wystawę?”, prowadzone przez Magdalenę Dopieralską na podstawie materiałów z galerii średniowiecznej.