Kultura
10.11.2012

„Dzieje Żydów gdańskich”

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Autor: Samuel Echt

Wydawca: Wydawnictwo Oskar

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 536

Dzieje Żydów gdańskich to publikacja Wydawnictwa Oskar i Maszoperii Literackiej, która ukazała się w 2012 r. pod honorowym patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich. To jedna z pierwszych, tak obszernych prób, opisania dziejów Żydów w Gdańsku, od średniowiecza po lata II wojny światowej. Jej autorSamuel Echt (1888-1974) był m.in. dyrektorem i nauczycielem w szkołach żydowskich, a także aktywnym uczestnikiem życia społecznego w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1939 r. współorganizował transporty dzieci żydowskich do Londynu (Kindertransport). Mając dostęp do archiwów amerykańskich (m.in. Joint’u) oraz dysponując kopiami dokumentów archiwalnych przywiezionych z Gdańska opracował w latach pięćdziesiątych obszerną pracę pt. Die Geschichte der Juden in Danzig. Książka ukazała się w 1972 roku w Niemczech. Polskie wydanie w przekładzie Wojciecha Łygasia i pod redakcją merytoryczną Mieczysława Abramowicza wzbogacone zostało o:

- ponad sto archiwalnych ilustracji, fotografii, pocztówek, dokumentów, listów oraz wycinków prasowych itp.,

- przypisy odwołujące się do źródeł,

- posłowie z komentarzem do wydania polskiego,

- wybór literatury przedmiotu (wydanej w językach: hebrajskim, angielskim, niemieckim oraz polskim),

- słownik (liczący ponad sto haseł) pojawiających się w książce terminów, pojęć, nazw związanych z szeroko rozumianą tematyką żydowską (zagadnienia religijne, społeczne, polityczne, kulturalne itp.) opracowany przez Mieczysława Abramowicza.

Recenzentem publikacji jest prof. Grzegorz Berendt.