Wsparcie

4 lipca 2012: konferencja na terenie budowy z okazji darowizn dla muzeum

Podczas konferencji na budowie Muzeum Historii Żydów Polskich ogłoszono niezwykłą darowiznę: wystawa główna muzeum została wsparta kwotą 7 mln dolarów.

Dar ten, przekazany przez amerykańskie organizacje filantropijne: Taube Foundation for Jewish Life and Culture i Koret Foundation, w połączeniu z drugą w tych dniach darowizną – wpłatą od dra Jana Kulczyka, oznacza skompletowanie budżetu Wystawy Głównej i wkroczenie w nowy etap jej produkcji. W konferencji w dniu 4 lipca 2012 r., poświęconej darowiźnie amerykańskich filantropów, wzięli udział m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceminister Spraw Zagranicznych, Wiceprezydent Warszawy, ambasadorowie Australii, Francji, Izraela i USA, Naczelny Rabin Polski, a także liczni przyjaciele i darczyńcy muzeum, wspierający je przez cały czas jego tworzenia.

Uroczystość odbyła się w przestrzeni przyszłej ekspozycji głównej, a niewykończone betonowe ściany, taśmy ochronne, i kaski na głowach tworzyły  scenerię uświadamiającą jednocześnie, ile jeszcze prac przed nami i jak olbrzymią drogę już pokonaliśmy.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za tworzenie Muzeum: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił, że muzeum będzie jedną z najważniejszych instytucji kultury mających otworzyć się dla publiczności  w najbliższych latach. Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta Warszawy zwracał uwagę na wyjątkowość budynku Muzeum, zaś Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny powiedział, że muzeum, także dzięki darczyńcom z całego świata, będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli. Marian Turski, Prezes Rady Muzeum, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny przypomniał zgromadzonym o początkach tworzenia muzeum, zaś Waldemar Dąbrowski, Pełnomocnik Ministra ds. otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich podkreślał, że niezwykle istotnym momentem dla muzeum będzie wizyta w Warszawie wielu gości z okazji 70 rocznicy powstania w warszawskim getcie.

Gość specjalny, Tad Taube, Konsul Honorowy RP w Kalifornii, Prezes Taube Foundation for Jewish Life and Culture i Koret Foundation, opowiedział o pierwszych spotkaniach z twórcami idei Muzeum i o swojej wieloletniej z nimi współpracy. Mówił o dumie, która odczuwa, mogąc wspierać muzeum i mogąc obserwować, jak marzenie staje się rzeczywistością.

Goście konferencji z zainteresowaniem oczekiwali na  drugą część spotkania, poświęconą Wystawie Głównej. Założenia, koncepcję i historię tworzenia Wystawy przedstawiły Alicja Knast, Dyrektor Generalny Wystawy Głównej oraz Barbara Kirshenblatt-Gimblett,  Dyrektor Programowa Wystawy Głównej, zaś Mirosław Nizio, kierujący Nizio Design International, zaprezentował plan ekspozycji Zwieńczeniem spotkania była pierwsza multimedialna prezentacja wystawy – podczas wirtualnej wycieczki goście odwiedzili poszczególne galerie, mogąc na wizualizacjach zobaczyć, jak będzie wyglądała ta imponująca ekspozycja, łącząca obiekty historyczne, scenografię i najnowsze technologie.

Wizualizacje można zobaczyć na portalu gazeta.pl.