Nauka

„Oby im życie łatwiejsze było... O Januszu Korczaku i jego wychowanku”

Okładka książki o Januszu Korczaku
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Autor: Olga Medvedeva-Nathoo

Nazwa wydawcy, rok wydania Wydawnictwo Naukowe UAM, dzięki wsparciu Muzeum Historii Żydów Polskich, 2012

Historia Janusza Korczaka dla nas, współczesnych, jest pomostem między rzeczywistością okresu międzywojennego, a dniem dzisiejszym. Książka nie tylko wprowadza nas w świat Korczaka i jego Domu Sierot, ale pozwala nam odczuwać żywe więzi między historią a teraźniejszością i podkreśla, że uniwersalne wartości filozofii i założeń pedagogicznych Korczaka pozostają wciąż aktualne.

Opowieść jest bogato ilustrowana — po raz pierwszy publikowana jest w całości największa z zachowanych, osobista kolekcja pocztówek i zdjęć pamiątkowych, należąca do Leona Gluzmana, wychowanka Domu Sierot, bohatera książki.

Publikacja jest efektem kilku lat, które autorka poświęciła tematowi „Śladami Korczaka w Kanadzie”. Odnalazła wiele osób, które przed wojną były związane z Korczakiem, m.in. jego wychowanków, korespondentów „Małego Przeglądu”, potomków darczyńców, którzy udzielali finansowego wsparcia Domowi Sierot.