Wsparcie

Grupa TP wspiera drugi etap prac graficznych przy wystawie głównej

Kolejna faza prac nad wystawą główną to dostosowanie projektu graficznego do wymogów budynku i stworzenie projektu wykonawczego. Partnerem przedsięwzięcia jest Grupa TP.

Na tym etapie chodzi o przeanalizowanie projektów graficznych galerii Zagłada pod względem zgodności historycznej i dopasowanie do przyjętych założeń wystawienniczych. Po aktualizacji i zatwierdzeniu koncepcji, odpowiedzialna za projekt graficzny firma Ptasia 30 przystąpi do kolejnych prac. Przygotowane zostaną projekty graficzne wszystkich elementów galerii Zagłada, które przejdą weryfikację przez zespół Muzeum. Po ewentualnych uwagach i korektach poszczególne elementy wystawiennicze zostaną skierowane do  produkcji.