Rocznice i święta
13.10.2017

80 urodziny Jana Jagielskiego, badacza zabytków kultury Żydów polskich

Jan Jagielski
Jan Jagielski, fot. K. Bielawski / Muzeum Historii Żydów Polskich

Jan Jagielski jest pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, gdzie stworzył Dział Dokumentacji Zabytków, którym kieruje. Od 1981 roku bada, dokumentuje i opiekuje się miejscami oraz zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. Jest uznawany za jednego z najlepszych w Polsce specjalistów w tej dziedzinie.


Jest szeroko znany jako inicjator akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, którą prowadzi wraz z grupami młodzieży z kraju i z Izraela. Nie ogranicza się tylko do badania i ochrony synagog, czy cmentarzy. Jest również cenionym edukatorem i popularyzatorem wiedzy o dziedzictwie polskich Żydów, autorem m.in. przewodników po żydowskiej Warszawie.

Gdy w 2016 roku otrzymał Nagrodę POLIN za całokształt działalności, prof. Dariusz Stola, dyrektor muzeum powiedział: "Nagrodę POLIN przyznajemy osobom lub organizacjom zasłużonym dla ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Jan Jagielski nie jest taką osobą. Jest prawdziwą instytucją, której zasługi na tym polu trudno przecenić".

Cały zespół Muzeum POLIN składa Jubilatowi życzenia sił i zdrowia oraz energii do dalszych działań na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa polskich Żydów.