Anniversaries & holidays
15-16.09.2021

Jom Kipur 5782

Rodzina żydowska podczas jednego z obrzędów święta Jom Kipur - kaparot. Ojciec trzyma koguta, a w drugiej dłoni - książkę.
Hebrew Publishing Company, fragment pocztówki okolicznościowej, przedstawiającej rodzinę żydowską podczas błogosławieństwa w święto Jom Kippur, 1906 r.

Yom Kippur (Day of Atonement) is one of the most important holidays in the Jewish calendar, given over to repentance, and celebrated on the tenth day of Tishri (September/October).

  • on 15 September the Museum will be opened from 10 AM to 5PM. The last entry to the core exhibition: 3PM, and to the temporary exhibition: 4.30PM.
  • on 16 September the Museum will be closed.

More about Yom Kippur >>