Formularz zgłoszenia na bezpłatne warsztaty edukacyjne

Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i/lub społecznej

Muzeum POLIN oferuje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych grupom dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub społecznej, które mają utrudniony dostęp do kultury, również z powodu niepełnosprawności.

Liczba bezpłatnych warsztatów edukacyjnych jest ograniczona.

Wnioski rozpatrujemy ok. 10. dnia każdego miesiąca. W tym też terminie poinformujemy o decyzji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

O bezpłatny udział w warsztatach edukacyjnych mogą ubiegać się: placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki służby zdrowia, przedszkola i szkoły różnych szczebli, stowarzyszenia i fundacje oraz grupy nieformalne prowadzące działania skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z niepełnosprawnością.

Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych prosimy wypełnić poniższy formularz:

*Wybór terminu nie oznacza, dokonania rezerwacji. Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez Biuro Obsługi Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Opisy warsztatów znajdziesz w zakładce: Warsztaty dla szkół
Grupa wiekowa
(maks. 30 osób / grupy osób z niepełnosprawnością maks. 15 osób)
(maks. 3000 znaków)
Prosimy o dokładne określenie możliwości i potrzeb uczestników, umożliwi to najlepsze dostosowanie warsztatów
Zobowiązuję się w terminie do 7 dni roboczych, po przeprowadzonym warsztacie, do wysłania drogą mailową na adres: [email protected] swojej opinii na temat przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności, w celu realizacji zgłoszenia na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Wyrażam zgodę na wykorzystywania danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej (np. newsleterów, ankiet). Zgodę można w każdej chwili wycofać, w sposób opisany w Polityce prywatności.