Wystawa stała, rekonstrukcja synagogi z Gwoźdźca.
Wystawa stała, Rekonstrukcja synagogi z Gwoźdźca, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Museum photos and logos