Zdjęcie grupy osób w holu Muzeum POLIN
fot. Andrzej Daniluk/Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny

Zespół, który stworzył wystawę stałą

 

Wykonawcy >>

   
 

Zobacz, jak powstawała wystawa stała >>

   
 

Koncepcja wystawy stałej (wideo) >>

Dyrekcja

 • Jerzy Halbersztadt – dyrektor projektu muzeum i muzeum (1999-2011)
 • Alicja Knast – dyrektor generalny wystawy stałej
 • Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – dyrektor programowy wystawy stałej
 • Robert Supeł – dyrektor wykonawczy wystawy stałej
 • Sławomir Różański – dyrektor operacyjny SŻIH
 • Małgorzata Tarnowska – dyrektor finansowy, główna księgowa
 • Marta Wróbel – dyrektor wykonawczy ds. fundraisingu
 • Prof. Antony Polonsky – główny historyk wystawy stałej

Radca prawny

 • Aleksandra Pióro – p.o. kierownika biura prawnego
 • Piotr Koral – koordynator ds. współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich

Zespół fundraisingu

 • Elżbieta Kossowska – menedżer ds. fundraisingu
 • Bartosz Dymarek – specjalista ds. komunikacji korporacyjnej
 • Maciej Bulanda – młodszy specjalista ds. fundraisingu

Księgowość

 • Monika Chrzanowska – księgowa
 • Grażyna Stolarczyk – księgowa

Zespół galerii

 • Joanna Fikus – koordynator projektu wykonania wystawy stałej
 • Włodzimierz Górka – kierownik budowy wystawy stałej
 • Łukasz Adamski – kierownik projektów wystawienniczych

Gwoździec Re!konstrukcja

 • Łukasz Adamski, Agnieszka Szling

Galeria Pierwsze spotkania (960–1500)

 • Prof. Hanna Zaremska – opiekun naukowy galerii
 • Kalina Gawlas – kurator galerii
 • Magdalena Dopieralska – kurator galerii

Galeria Paradisus Iudaeorum (15691648)

 • Prof. Adam Teller – opiekun naukowy galerii
 • Małgorzata Stolarska-Fronia – kurator galerii
 • Maciej Gugała – kurator galerii

Galeria Miasteczko (16481772)

 • Prof. Adam Teller – opiekun naukowy galerii
 • Ewa Małkowska-Bieniek – kurator galerii
 • Olga Pieńkowska – kurator galerii

Galeria Wyzwania nowoczesności (17721914)

 • Prof. Marcin Wodziński, Prof. Samuel D. Kassow – opiekunowie naukowi galerii
 • Renata Piątkowska – kurator galerii
 • Anna Mizera – kurator galerii
 • Maria Ferenc – kurator galerii

Galeria Na żydowskiej ulicy (19181939)

 • Prof. Samuel D. Kassow – opiekun naukowy galerii
 • Tamara Sztyma – kurator galerii
 • Michał Majewski – kurator galerii

Galeria Zagłada (19391945)

 • Prof. Barbara Engelking, Prof. Jacek Leociak – opiekunowie naukowi galerii
 • Justyna Majewska – kurator galerii
 • Kamila Radecka-Mikulicz – kurator galerii

Galeria Powojnie (1944 do dziś)

 • Dr Helena Datner, Prof. Stanisław Krajewski – opiekunowie naukowi galerii
 • Justyna Koszarska-Szulc – kurator galerii
 • Artur Tanikowski – kurator galerii
 • Franciszek Zakrzewski – kurator galerii

Zespół AV – Multimedia, Audio-Video, Kreacja, System, Infrastruktura

 • Piotr Zieliński – kierownik projektu AV
 • Arkadiusz Dybel – producent kreatywny materiałów audiowizualnych
 • Wojciech Pazik – kierownik produkcji materiałów audiowizualnych
 • Maksymilian Berkowicz – kierownik produkcji ds. technicznych

Zespół obiektów cyfrowych i oryginalnych

 • Magdalena Prokopowicz – specjalista ds. obiektów oryginalnych z kolekcji SŻIH
 • Specjaliści ds. obiektów cyfrowych i oryginalnych: Michał Martosz, Magdalena Górecka,  Andrzej Daniluk, Michał Sarniak,  Jan Grądzki, Jakub Krowicki, Larysa Kwapisz

Biuro

 • Daria Górka – pracownik ds. kadr i administracji
 • Judyta Włodarska – asystentka biura
 • Weronika Olędzka – asystentka dyrektora operacyjnego

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny odpowiada za sfinansowanie oraz realizację projektowania i produkcji wystawy stałej. Powstanie wystawy jest możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.