Spacer
5.11.2023

Wiele historii – bezpłatny spacer w języku białoruskim w ramach Tygodnia Praw Człowieka

Tatsiana Kazak na tle mapy i zrekonstruowanej synagogi w Muzeum POLIN.
Tatsiana Kazak, fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na autorski spacer w języku białoruskim w ramach Tygodnia Praw Człowieka. Po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich oprowadzi Tatsiana Kazak.

  • 3 grudnia (niedziela) o godz. 14.00 – oprowadzanie stacjonarne w języku białoruskim
  • Ogłoszenie w języku białoruskim >>
  • Liczba miejsc ograniczona
  • Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: [email protected]
    • jednorazowo można zarezerwować 2 wejściówki
    • w zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników spaceru

Podczas spaceru porozmawiamy o regulacjach prawnych związanych nie tylko z Żydami na ziemiach polskich, ale także na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przypomnimy o prawach mniejszości narodowych w międzywojennej Polsce.

W trakcie naszej wędrówki przeniesiemy się w czasie i spojrzymy na początki osiedlania się Żydów w Polsce. Po drodze odwiedzimy Nieśwież, Mir i Gwoździec, gdzie udamy się do synagogi, aby podziwiać piękne malowidła i zastanowić się nad ich symboliką. Podczas oprowadzania porozmawiamy o wspólnej polsko-białorusko-żydowskiej historii. Przyjrzymy się biografiom różnych osób. Ich losy pokażą nam przenikanie różnych tożsamości i kultur. Zastanowimy się nad żydowskim dziedzictwem, które często łączyło przedstawicieli różnych narodów.

Tatsiana Kazak – urodziła się w 1983 roku w Grodnie. Jest przewodniczką po Warszawie oraz stołecznych muzeach. Studiowała historię na Uniwersytecie w Grodnie, tytuł magistra uzyskała na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Organizuje i prowadzi spacery dla emigrantów po różnych dzielnicach Warszawy. Od 2011 mieszka i pracuje w Warszawie.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl