Wystawy
11.03 – 25.04.2016

Obecność / Brak / Ślady

Wystawa czasowa "Obecność / Brak / Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie" to zbiór prac zrealizowanych podczas 13 rezydencji artystycznych w Muzeum POLIN. Artyści pochodzący m.in. z Polski, Izraela, Czech, Holandii, Turcji, Ameryki Północnej i Południowej, zaprezentowali różnorodne podejścia do problematyki dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości Warszawy, tworząc wielogłosowy komentarz do jej historii i współczesności.

 • Jaka jest żydowska tożsamość?
 • Jaka jest tożsamość Warszawy jako ośrodka żydowskiego życia?
 • Jaki jej obraz wyłania się z pamięci zbiorowej, indywidualnej, dzisiejszych doświadczeń?
 • Kto jest „tutejszy”?

To kilka pytań podjętych przez artystów-rezydentów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prace, które były prezentowane na wystawie stworzyli:

 • Luísa Nóbrega,
 • Eliane Esther Bots,
 • Noa Shadur&Konrad Smoleński,
 • Tamara Moyzes&Shlomi Yaffe,
 • Jasmine Bakalarz,
 • Itay Ziv,
 • Benny Nemerofsky Ramsay,
 • Hubert Czerepok,
 • Florencia Levy,
 • Aslı Çavusoglu&Simone De Iacobis&Małgorzata Kuciewicz,
 • Lukas Ligeti,
 • Maya Schweizer,
 • Sharon Lockhart. 

Ich realizacje filmowe, dźwiękowe, fotografie czy dokumentacje działań w przestrzeni publicznej ogniskują się wokół tytułowych kategorii – obecności, braków i śladów. 

W przypadku żydowskiej Warszawy te kategorie przenikają się i pozostają w stałym napięciu. Poszukując śladów, artyści odczytują zarówno realne, jak i symboliczne konteksty aktualnej żydowskiej codzienności; mówiąc o nieobecności – wskazują na ukrytą obecność, odsłaniają fizyczne ślady przeszłości, raz głośno komentują, raz milkną.

Podejmując temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa, odwołują się zarówno do kanonu kultury żydowskiej, jak i klisz czy stereotypów, które wokół niej narosły. Pochylając się nad mikrohistorią, uruchamiają uniwersalne pytania, wykraczające daleko poza lokalny kontekst. 

Wszystkie prace powstały we współpracy z Muzeum POLIN, większość przy udziale lokalnej społeczności żydowskiej, muranowskiej, warszawskiej. Wystawa „Obecność/ Brak/ Ślady” była pierwszą wspólną prezentacją tych prac, stanowiąc jednocześnie zapis długofalowego działania łączącego obszary sztuki i edukacji dorosłych.

Kuratorkami wystawy i programu rezydencji artystycznych "Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu" były Ewa Chomicka i Agnieszka Pindera.

Wystawie towarzyszyło m.in. seminarium "Aktualizacja historii, eksperyment, partycypacja" z udziałem twórców i ekspertów-komentatorów poszczególnych prac oraz publikacja z tekstami m.in. dr hab. Adama Lipszyca, dr hab. Iwony Kurz, Pawła Smoleńskiego.

Zapoznaj się z katalogiem wystawy poniżej:
 

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni: