Film

Minkowski | Saga, reż. Rafael Lewandowski, 2013

Czarno-białe zdjęcie grupy osób w wieczorowych strojach.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Marc Minkowski, światowej klasy francuski dyrygent, powraca do Warszawy, by poznać historię swoich przodków - zasymilowanych Żydów należących do elity II Rzeczypospolitej.

Odwiedzając otwocki dom pradziadka Augusta – syna mińskiego rabina, a później zamożnego bankiera – badając losy jego synów, w tym własnego dziadka, Eugeniusza opowiada nie tylko sagę Minkowskich. Ukazuje także losy rodzin żydowskich w środkowej Europie. Film o pustce, którą wypełniają wspomnienia i muzyka.

Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Rafaelem Lewandowskim, które poprowadzi krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski.

Produkcję filmu wsparły Fundacja Zygmunta Zaleskiego i Mazowiecki Fundusz Filmowy. 

Partnerem wydarzenia jest Instytut Francuski w Warszawie.