Patronat POLIN
8.11.2018

IV Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim

Mottem IV Dni Kultury Żydowskiej "Bliscy i oddaleni" w Mińsku Mazowieckim jest pytanie "Kim jest człowiek, postawione przez Abrahama Joshuę Heschela w rozprawie pod tym samym tytułem. Heschel był wybitnym myślicielem XX wieku, potomkiem cadyka mińskiego Jakuba Perłowa.


8 listopada, 24-27 listopada, Mińsk Mazowiecki

Specjalnym gościem tegorocznej edycji jest prof. Susannah Heschel, córka filozofa, który ramię w ramię z Martinem Lutherem Kingiem w 1965r. szedł w słynnym marszu na Selmę, upominając się o równe prawa dla wszystkich obywateli. Dni Kultury Żydowskiej przybliżają pamięć o mińszczanach, których ze względu na dramatyczne wydarzenia historyczne zabrakło we współczesnej Polsce. Przeszłości zmienić nie można, ale można ocalić pamięć. Ona jest właściwą ścieżką otwartości i szacunku dla drugiego człowieka.

W ramach obchodów IV Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim planowane jest seminarium dla nauczycieli etyki, które odbdędzie się 8 listopada, w godz. 13.00-14.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Podczas seminarium uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie/problem: Czy istnieje coś, za co warto umierać?

Problem istnienia lub nieistnienia wartości, za które warto by umierać, rozważany będzie w odniesieniu do czterech postaci żyjących w różnych czasach: Emily Davison, Sokratesa, Giordana Bruno i Jana Palaha. Uczestnicy lekcji zastanowią się, jaki sens miały życiowe przypadki omawianych postaci: na ile były męczeństwem, na ile śmiercią z wyboru w imię wyznawanych wartości. Dyskusji poddane zostaną pytania typu: jakie jest współczesne postrzeganie reprezentowanych przez bohaterów idei? Czy można je ze sobą zrównać, a może układają się w jakąś hierarchiczną konstrukcję? Czy należą do fundamentalnych wartości demokratycznego świata? Lekcja posłuży również wprowadzeniu biogramu A.J. Heschela - jego związków z Mińskiem i pozycją, jaką zajmuje w historii XX wieku. Uczestnicy seminarium otrzymają materiały do lekcji.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: tel. 25 740 51 04

W dniach 24-27 listopada 2018 – główne wydarzenia IV Dnia Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim. Szczegółowy program wkrótce.