Wykład

„Historyk w muzeum” – wykład prof. Antony’ego Polonsky’ego

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Prof. Antony Polonsky, główny historyk Muzeum POLIN, przyjrzy się problemom, z którymi spotyka się historyk próbujący zaprezentować swoją wizję przeszłości w formie wystawy muzealnej. To duże wyzwanie, bo naukowcy zwykle posługują się w komunikacji tekstami, zaś wystawy w muzeach są tworzone z obrazów i obiektów, często wymagających dodatkowego wyjaśnienia.

Dodatkowo w pisarstwie historycznym możliwe jest zawarcie różnego rodzaju zastrzeżeń i wątpliwości, podczas gdy przekaz wystawy musi być jasny. Wykład będzie próbą przestawienia, jak współczesna wiedza o historii i kulturze polskich Żydów została zaprezentowana na wystawie stałej muzeum.

Wykład będzie połączony z premierą książki „Dzieje Żydów w Polsce i w Rosji”, która ukazuje się 29 października. Książka przedstawia dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe diaspory Żydów w Polsce i Rosji od XVIII do początków XXI wieku.

Autor książki prof. Antony Polonsky spotka się z czytelnikami po swoim wykładzie, samą książkę będzie można kupić w muzealnym sklepie oraz na stoisku przy audytorium.

Antony Polonsky jest profesorem w Lown Center for Judaica Studies, Brandeis University. Założył Institute for Polish-Jewish Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Miejsce: audytorium. Język polski i angielski, tłumaczenie na Polski Język Migowy.