Wioleta Jóźwiak - koordynatorka ds. dostępności Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: Kobieta w żółtej tunice i apaszce w motyle, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Wioleta Jóźwiak - koordynatorka ds. dostępności Muzeum POLIN

Do zadań koordynatorki ds. dostępności należy m.in. określenie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności infrastruktury Muzeum POLIN z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Wspólnie z pracownikami muzeum, Wioleta Jóźwiak wypracuje zmiany, które będą sukcesywnie realizowane.  

Jestem tu po to, aby pomóc stworzyć kolejne miejsce na mapie Polski, które będzie w pełni dostępne dla WSZYSTKICH. Zależy mi, aby zapewnić osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostęp do pełnej oferty muzeum. Ważnym elementem będzie przygotowanie całego zespołu – dostarczenie wiedzy, która zwiększy świadomość dotyczącą trudności wynikających z różnych niepełnosprawności, a także rozwiązań, które będą odpowiedzią na nie. - mówi Wioleta Jóźwiak.

Wioleta zajmie się także monitoringiem wprowadzania zmian w zakresie dostępności stron internetowych, organizowanych wydarzeń publicznych oraz wystaw czasowych. Będzie czuwać nad rozwojem całego zespołu muzeum, organizując spotkania i szkolenia z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami.

Będzie projektować i organizować wydarzenia edukacyjne - warsztaty m.in. dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, oprowadzenia dla grup zorganizowanych, czy wydarzenia dedykowane osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np.: "Poranne ptaszki" – zwiedzanie dla osób ze spektrum autyzmu, czy warsztaty kulinarne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

Wioleta Jóźwiak jest absolwentką Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Współpracowała m.in. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego przy realizacji projektów, których celem było zwiększenie dostępności architektonicznej obiektów oraz nabycie kompetencji w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami przez pracowników instytucji.

Była członkiem zespołu, który podejmował działania monitoringowe dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym.

 

Standardy dostępności dla Muzeum POLIN


W efekcie działań podejmowanych przez koordynatorke ds. dostepności powstanie dokument pt.: "Standardy dostępności dla Muzeum POLIN". Będzie to swego rodzaju podręczniki dobrych praktyk - drogowskaz dla pracowników muzeum, który pomoże organizować wydarzenia, prowadzić kampanie informacyjne, czy projektować ofertę edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt z koordynatorką ds. dostępności

e-mail: [email protected]
numer telefonu: 600 472 828

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 - 15.30.