Wioleta Jóźwiak - koordynatorka ds. dostępności Muzeum POLIN. Kobieta w żółtej tunice i apaszce w motyle.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Wioleta Jóźwiak – główna specjalistka ds. dostępności Muzeum POLIN

Do zadań głównej specjalistki ds. dostępności należy m.in. określenie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności infrastruktury Muzeum POLIN z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Wspólnie z pracownikami muzeum Wioleta Jóźwiak wypracuje zmiany, które będą sukcesywnie realizowane.  

"Jestem tu po to, aby pomóc stworzyć kolejne miejsce na mapie Polski, które będzie w pełni dostępne dla WSZYSTKICH. Zależy mi, aby zapewnić osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostęp do pełnej oferty muzeum. Ważnym elementem będzie przygotowanie całego zespołu – dostarczenie wiedzy, która zwiększy świadomość dotyczącą trudności wynikających z różnych niepełnosprawności, a także rozwiązań, które będą odpowiedzią na nie" – mówi Wioleta Jóźwiak.

Wioleta zajmuje się także monitoringiem wprowadzania zmian w zakresie dostępności stron internetowych, organizowanych wydarzeń publicznych oraz wystaw czasowych. Czuwa nad rozwojem całego zespołu muzeum, organizując spotkania i szkolenia z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnościami.

Projektuje i organizuje wydarzenia edukacyjne – warsztaty m.in. dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, oprowadzenia dla grup zorganizowanych czy wydarzenia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np.: "Poranne Ptaszki" – zwiedzanie dla osób w spektrum autyzmu czy warsztaty kulinarne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wioleta Jóźwiak jest absolwentką Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Współpracowała m.in. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego przy realizacji projektów, których celem było zwiększenie dostępności architektonicznej obiektów oraz nabycie kompetencji w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami przez pracowników instytucji.

Była członkiem zespołu, który podejmował działania monitoringowe dotyczące wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w instytucji administracji rządowej na poziomie centralnym.

 

Standardy dostępności dla Muzeum POLIN

W efekcie działań podejmowanych przez główną specjalistkę ds. dostępności powstanie dokument pt. "Standardy dostępności dla Muzeum POLIN". Będzie to swego rodzaju podręczniki dobrych praktyk – drogowskaz dla pracowników muzeum, który pomoże organizować wydarzenia, prowadzić kampanie informacyjne, czy projektować ofertę edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Raport o stanie zapewnienia dostępności >>

Kontakt z główną specjalistką ds. dostępności

e-mail: [email protected]
numer telefonu: 600 472 828

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.00.