Kontakt

Darczyńcy indywidualni i fundacje
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

Partnerstwo korporacyjne i sponsoring
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Bartosz Dymarek
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
bdymarek@szih.org.pl
  Dorota Keller-Zalewska
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
dkeller@polin.pl