Komitety zagraniczne

Muzeum Historii Żydów Polskich cieszy się międzynarodowym wsparciem oraz zaangażowaniem wielu osób i instytucji w Polsce i zagranicą. Ambasadorami Muzeum w świecie są przewodniczący i członkowie Zagranicznych Komitetów Wspierania, przy udziale których pozyskujemy środki na utrzymanie wystawy stałej oraz realizację programów edukacyjnych i publicznych.

Osoby zainteresowane finansowym wsparciem muzeum bądź jego działalnością programową, nie mieszkające w Polsce, mogą uzyskać bliższe informacje o sposobie zaangażowania na rzecz muzeum, kontaktując się z odpowiednim komitetem.