Honorowanie donatorów

Muzeum uwzględnia 6 kategorii Donatorów w zależności od wysokości sumy dotacji.

Znamienity Darczyńca od 3 000 000 zł
Darczyńca 1 000 000 - 2 999 999 zł
Współtwórca 500 000 - 999 999 zł
Partner 200 000 - 499 999 zł
Wspierający 50 000 - 199 999 zł
Przyjaciel 20 000 - 49 999 zł

 

Przekazywane dotacje kumulują się na przestrzeni lat. Każdej z kategorii przysługuje odrębny, ograniczony w czasie sposób honorowania. Tytuł Znamienitego Darczyńcy przyznawany jest wieczyście.