Wskazanie donatora

"Wskazanie Donatora" to forma uhonorowania Darczyńcy, która polega na wyeksponowaniu informacji o tym, kto poprzez swoją darowiznę finansuje wybrany element działalności muzeum. Ta opcja dotyczy wybranych przestrzeni Muzeum, części wystawy stałej lub działalności programowej muzeum dedykowanej wybitnej postaci / zjawisku historycznemu.

Na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 2010 r. o współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy, Stowarzyszenie i Muzeum realizują wspólną strategię honorowania donatorów określoną w rozporządzeniu Zasady przyjmowania Darowizn i honorowania Darczyńców.