Edukacja

Szkoły

Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły Muzeum POLIN przygotowało w tym roku niezwykle elastyczną ofertę zajęć, tak aby pasowała ona do różnych scenariuszy pandemii w Polsce.

Obok dotychczasowych warsztatów, w nowej ofercie znalazły się zajęcia online prowadzone zarówno metodami warsztatowymi przez edukatorów i edukatorki, jak i w formie spotkań z przewodnikami na wystawach Muzeum. Nowością są także zajęcia w przestrzeni miejskiej, na świeżym powietrzu, gwarantujące bezpieczeństwo uczniom i uczennicom.

Oferujemy także zajęcia stacjonarne: warsztaty edukacyjne oraz oprowadzania po wystawie stałej "1000 lat historii Żydów polskich" i czasowej "Tu Muranów".

 

Oferta edukacyjna w plikach PDF do pobrania