Muzeum
14.07.2021

Regulamin udostępniania wersji elektronicznej przewodnika po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż"

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN plików zawierających elektroniczną wersję przewodnika po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż"


§1
Słowniczek

 1. Udostępniający – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, (adres: Anielewicza 6, 00-157 Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 89/2014, adres email: [email protected].
 2. Pobierający – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca pobrania pliku z elektroniczną wersją przewodnika po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż".
 3. Plik – plik z przewodnikiem po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" w wersji elektronicznej (cyfrowej) w formacie: PDF w rozmiarze 7 MB.

§ 2.
Metody pobrania pliku

 1. W celu uzyskania możliwości bezpłatnego pobrania Pliku można zapisać się do newslettera Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 2. Do newslettera można zapisać się poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tego adresu w celu wysyłania przez Muzeum cyklicznych newsletterów o treściach związanych z działalnością programową Muzeum.
 3. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną pocztą na adres (ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa) lub elektronicznie na adres: [email protected].
 4. Adres e-mail w celu zapisania się do newslettera można udostępnić poprzez skorzystanie z formularza na stronie https://polin.pl/pl/newsletter i postępowanie zgodnie z instrukcją:
  1. wpisać adres e-mail, na który mają przychodzić newslettery w okno "Adres e-mail";
  2. zaznaczyć pole wyboru obok zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Muzeum POLIN o treści: "Wyrażam zgodę na wykorzystywania danych osobowych do wysyłki informacji marketingowej (np. newsleterów, ankiet), zgodnie z Polityką prywatności. Zgodę można w każdej chwili wycofać, w sposób  opisany w Polityce prywatności" lub w sposób podany w § 2 ust. 3;
  3. kliknąć przycisk "Subskrybuj newsletter";
  4. wyświetli się ekran z informacją: 
   "Twój adres [podany adres email] został dopisany do listy odbiorców newslettera. Właśnie wysłaliśmy do Ciebie e-maila z instrukcją, jak potwierdzić rejestrację. 
   POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ"
  5. aby potwierdzić subskrybcję i zakończyć proces zapisywania się do newslettera, należy wejść na swoją skrzynkę e-mail i w wiadomości zatytułowanej "Prośba o potwierdzenie rejestracji" kliknąć link, potwierdzający subskrypcję;
  6. wyświetli się ekran z informacją: 
   "Dziękujemy. Twój adres został aktywowany na naszej liście subskrybentów. 
   Pobierz plik PDF z przewodnikiem po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" >>".
  7. Po kliknięciu w podlinkowany tekst "Pobierz plik PDF z przewodnikiem po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" >>" wyświetli się plik z przewodnikiem, który można zapisać na swoim urządzeniu.
 5. Po udostępnieniu adresu e-mail poprzez formularz na stronie Newsletter | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie Pobierający otrzyma na swój adres e-mail prośbę o potwierdzenie subskrypcji. Po potwierdzeniu wyświetli się ekran z komunikatem o pomyślnym potwierdzeniu subskrybcji oraz link do pobrania pliku.
 6. Aby skorzystać z kodu QR może być dla urządzenia Pobierającego wymagane posiadanie dodatkowej aplikacji do skanowania i czytania kodów QR. Udostępniający nie zobowiązuje się do zapewnienia Pobierającemu takiej aplikacji.

§ 3.
Odpowiedzialność

 1. Udostępniający oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby udostępniony Plik był zgodny ze standardami dla tego typu publikacji, ale nie odpowiada za ewentualne szkody związane z nieprawidłowym pobraniem, konfliktem urządzenia lub oprogramowania.
 2. Udostępniający nie odpowiada za jakość i szybkość transferu danych na urządzeniach Pobierającego.
 3. Koszt transferu danych związanych z pobraniem Pliku leży po stronie Pobierającego.
 4. Plik udostępniony Pobierającemu nie powinien być rozpowszechniany lub udostępniany przez Pobierającego innym osobom lub przechowywany w taki sposób, aby był dostępny dla nieuprawnionych osób trzecich w całości lub fragmentach.
 5. Treści zawarte w Pliku są objęte ochroną praw autorskich.

§4.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
 2. Dane osobowe podane na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1 lub w formularzach wskazanych w § 2 ust. 4a są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów opisanych w § 2 i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do pobrania Pliku wymienionego w § 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Udostępniającego jest brak możliwości pobrania Pliku wymienionego w § 2.
 4. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected] lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z formularza wymienionego w § 2 na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i obejmują adres e-mail.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach sprzedaży online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków niezbędnych do realizacji celu opisanego w § 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres (Warszawa 00-157, ul. Anielewicza 6) lub elektroniczną (wiadomość email na adres [email protected]).
 10. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2020, poz. 2176).
 12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Pobranie Pliku w sposób opisany w § 2 oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia pobrania.
 2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Udostępniającym a Pobierającym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załączniki:
 • Regulamin udostępniania wersji elektronicznej przewodnika po wystawie Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" [PDF]
  Pobierz plik 167.29 KB / PDF