Muzeum

Zasady korzystania z Centrum Informacji Historycznej (CIH) w okresie epidemii SARS-CoV-2

Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku.

 1. Podczas stanu epidemii SARS-CoV-2 CIH jest czynne w czwartki i piątki w godzinach od 10.00 do 18.00. 
 2. Zalecana jest rezerwacja miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia na adres [email protected], a w przypadku a w przypadku chęci korzystania z księgozbioru – podanie tytułów i sygnatur zamawianych książek. Katalog biblioteczny jest dostępny na stronie >> 
 3. W CIH jednorazowo może przebywać maksymalnie 7 osób, z zachowaniem minimum 2-metrowego dystansu. Pracownicy CIH mają prawo do wskazania użytkownikom konkretnych stanowisk pracy. Każdorazowo zamiar zmiany stanowiska musi być uzgodniony z pracownikiem CIH.
 4. Konsultacje osobiste z pracownikami CIH z zakresu genealogii i historii są ograniczone do 5 minut. Konsultacje wymagające dłuższego zaangażowania mogą być prowadzone jedynie drogą korespondencyjną, poprzez wysłanie zapytania na adres [email protected].
 5. Użytkownicy CIH są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem do CIH, jak również do  noszenia maski podczas całego pobytu w CIH, a w przypadku pracy na stanowiskach komputerowych – używania własnych słuchawek lub słuchawek wskazanych przez pracownika CIH. Muzeum zapewnia bezpłatnie środki dezynfekujące, rękawiczki z tworzywa sztucznego oraz umożliwia zakup masek ochronnych w recepcji budynku Muzeum.
 6. Pracownik CIH dokonuje każdorazowo dezynfekcji stanowiska (biurko, krzesło, klawiatura, mysz, słuchawki, monitor) przed i po wizycie użytkownika.
 7. Osoby z objawami kataru, kaszlu i podwyższonej temperatury ciała nie mogą przebywać w CIH.
 8. Użytkownicy CIH mogą korzystać z baz danych dostępnych na stanowiskach komputerowych oraz z księgozbioru.
 9. Pozycje z księgozbioru (w tym księgozbioru podręcznego) podaje wyłącznie pracownik CIH.
 10. Po zakończeniu pracy użytkownik składa powierzone książki w miejscu wskazanym przez pracownika CIH.
 11. Po zwrocie przez użytkownika, książki są przekazywane do 72-godzinnej kwarantanny. W tym czasie obowiązuje zakaz ich ponownego udostępniania.
 12. Użytkownicy CIH mogą korzystać z własnych urządzeń (laptop, smartfon, słuchawki itp.).
 13. W CIH nie są udostępniane mapy, ulotki, broszury, materiały promocyjne, wizytówki, instalacja "Makrofilm".
 14. Pracownik dyżurujący w CIH ma obowiązek zachowania minimum 2-metrowego odstępu od użytkowników oraz noszenia rękawiczek, maski lub przebywania za przegrodą z tworzywa sztucznego.
 15. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy obowiązujące w Muzeum, m.in. Regulamin Biblioteki.
 16. Korzystanie z CIH jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.