Edukacja

Wirtualne spotkania z przewodnikiem

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na zajęcia online, dzięki którym za pośrednictwem komputera możecie znaleźć się w jednym z najciekawszych muzeów Warszawy.

Wirtualne spotkania z przewodnikiem to krótkie, interaktywne zajęcia, przygotowane specjalnie na potrzeby zdalnego nauczania, podczas których oglądamy nagrania z ekspozycji Muzeum POLIN, analizujemy materiały wizualne i pracujemy z relacjami świadków historii.

To coś więcej, niż wirtualne oprowadzania po wystawie. Pozwalają poznać jej fragmenty, dostarczają wiedzy historycznej i nowych przeżyć, ale także angażują uczennice i uczniów w dyskusje, zachęcają ich do stawiania pytań i poszukiwania związków między przeszłością a teraźniejszością.

Nasze zajęcia to szansa kontaktu z instytucją kultury, której odwiedzenie z klasą jeszcze długo może być utrudnione. Warto więc do nas wracać i poznawać nasze muzeum na różne sposoby!

Szkoły podstawowe (klasy 4-6) >>

Szkoły podstawowe (klasy 7-8) >>

Szkoły ponadpodstawowe >>

Informacje organizacyjne

Dla kogo?
Dla klasy (maksymalnie 30-osobowej), która chce zwiedzić naszą wystawę, ale nie może do nas przyjechać. Zajęcia mogą się odbyć zarówno w ramach lekcji realizowanej w szkolnej sali, jaki i dla uczniów przebywających w domu.

Kiedy?
Od poniedziałku  do piątku, w godzinach 9.00 -15.00.

Czas zajęć
60 minut (15 min. czas techniczny + 45 min. zajęć).

Jak zarezerwować warsztaty dla klasy?
Zajęcia online dla klasy może zamówić nauczyciel lub nauczycielka, wysyłając wiadomość na adres [email protected].
W mailu bardzo prosimy o zawarcie poniższych informacji:

  • preferowane terminy zajęć
  • temat zajęć
  • nazwa i adres szkoły
  • która to klasa / wiek uczestników
  • liczba uczniów i opiekunów
  • kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy)
  • dodatkowe informacje o grupie (np. osoby z niepełnosprawnościami, profil, etc.).

Rezerwacji należy dokonać nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Staramy się realizować także zamówienia złożone po tym terminie, zależy to jednak od dostępności osób prowadzących.

Zajęcia online - jak to wygląda?

Na 5 dni przed spotkaniem wysyłamy do osoby dokonującej rezerwacji link do utworzonego na platformie Zoom spotkania z prośbą o przekazanie go swojej klasie. Najpóźniej na 1 dzień  przed zajęciami osoba prowadząca kontaktuje się z opiekunem/opiekunką grupy, aby upewnić się, że link dotarł, zapytać o oczekiwania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące zajęć.

W dniu spotkania, o określonej godzinie uczniowie, opiekunowie oraz prowadzący/prowadząca zajęcia klikają w link przekierowujący na stronę Zoom i wszyscy spotykają się na warsztatach online, widząc się oraz słysząc – na rzutniku w klasie, w grupach uczniów w sali komputerowej bądź indywidualnie na domowych komputerach.

Zapoznaj się z regulaminem zajęć online >>

 

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl