Zbiory

Przekazanie obiektu do kolekcji

Rodzina Kołodnów przy herbacie w rodzinnym ogrodzie w 1915 roku w Pińsku.
Rodzina Kołodnów przy herbacie w rodzinnym ogrodzie w 1915 roku w Pińsku, archiwum rodzinne – fotografia z kolekcji cyfrowej "Polskie Korzenie w Izraelu" / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Naszą kolekcję gromadzimy i rozwijamy za pomocą różnych środków pozyskiwania, a jednymi z istotnych obiektów w naszych zbiorach są pamiątki, dokumenty i historie, które od Państwa otrzymujemy. Dzięki temu do naszych zbiorów trafiają cenne obiekty, fotografie czy relacje o unikatowym charakterze.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami wspomnieniami, rodzinnymi fotografiami oraz obiektami, które opowiadają o historii polskich Żydów.

Jak przekazać obiekt?

  • Wszystkich, którzy chcieliby wzbogacić naszą muzealną kolekcję, prosimy o kontakt z Działem zbiorów: [email protected], (+48) 22 47 10 326 lub (+48) 22 37 93 715.

  • Specjaliści i specjalistki Muzeum POLIN przyjrzą się Państwa wiadomościom i dopytają o szczegóły drogą mailową lub telefoniczną.

  • O przyjęciu do kolekcji decydujemy w trakcie zebrań Komisji Nabytków.

  • Po zebraniu Komisji Nabytków wrócimy do Państwa z decyzją. W razie zainteresowania obiektem zaproponujemy i dokładnie wyjaśnimy dalsze kroki związane z jego przyjęciem do kolekcji Muzeum POLIN.

  • Całemu procesowi towarzyszą odpowiednie dokumenty: umowa darowizny, którą podpisuje Dyrekcja Muzeum, oraz protokół przekazania daru.

  • Jeśli nie chcą Państwo rozstawać się z pamiątkami, istnieje możliwość przekazania ich do kolekcji cyfrowej.

  • Do kontaktu zachęcamy również kolekcjonerów i artystów posiadających dzieła sztuki związane z dziedzictwem żydowskim w Polsce.

  • W przypadku kolekcji cyfrowej zachęcamy Państwa do przekazania dokumentów i fotografii do digitalizacji, a następnie do przekazania nam praw do korzystania z ich wizerunków cyfrowych w działalności statutowej muzeum. Wszystkie informacje i pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected].