Wystawy
30.09, 1.10.2023

Program towarzyszący wystawie "Wokół nas morze ognia"

Chłopak i dziewczyna czytają fragment dziennika na wystawie "Wokół nas morze ognia". Stoją tyłem, ich twarze zwrócone w stronę ściany.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Wystawie czasowej "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim" towarzyszą spacery, oprowadzania autorskie, warsztaty. Poniżej szczegółowy program wydarzeń, który będziemy uzupełniać na bieżąco.

Oprowadzania autorskie po wystawie "Wokół nas morze ognia"

 • 30 września (sobota) – oprowadzają: Małgorzata Szczęśniak i Saskia Hellman
 • 7 października (sobota) – oprowadza: Jacek Leociak
 • 25 listopada (sobota), godz. 12.00, 13.30
 • 2 grudnia (sobota), godz. 12.00, 13.30
 • 16 grudnia (sobota), godz. 12.00, 13.30
 • 6 stycznia (sobota), godz. 12.00, 13.30
 • 7 stycznia (niedziela), godz. 12.00, 13.30
   

  Zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Wokół nas morze ognia" z jej twórczyniami i twórcami oraz innymi wyjątkowymi przedstawicielami różnych obszarów nauki, kultury i sztuki. Wspólny spacer po wystawie będzie okazją do spojrzenia na nią z perspektywy odmiennych doświadczeń, wiedzy i wrażliwości, poznania inspiracji i kulisów jej powstawania oraz refleksji, które towarzyszą zwiedzaniu ekspozycji.

Spacery z przewodnikiem po wystawie "Wokół nas morze ognia"

 • 1 października (niedziela), godz. 14.00, KUP BILET >>
 • 15 października (niedziela), godz. 14.00, KUP BILET >>
 • 5, 19 listopada (niedziela), godz. 14.00
 • 3, 10 grudnia (niedziela), godz. 14.00
   

  W pierwszej części spaceru opowiemy o wyjątkowych zdjęciach wykonanych przez Polaków obecnych w getcie warszawskim w czasie powstania lub fotografujących je z drugiej strony muru. Niektóre z tych fotografii przez kilkadziesiąt lat pozostawały nieodkryte... Poznamy także koncepcję wystawy i porozmawiamy o tym, jak można interpretować obecne na niej dzieła współczesnych artystek.

  W zwiedzaniu towarzyszyć nam będzie dwanaście osób, które pozostawiły spisane relacje – czasem ledwie z kilku dni, a czasem z długich tygodni lub miesięcy ukrywania się w ruinach getta. Niektóre prowadziły zapiski jeszcze w bunkrach, inne spisały swoje doświadczenia wkrótce po przedostaniu się na "aryjską stronę". Druga część wizyty na wystawie będzie okazją do samodzielnego, głębszego zanurzenia się w relacje i wspomnienia naszych bohaterów. Wszystkiemu towarzyszyć będzie słuchowisko, stanowiące artystyczny komentarz do losów żydowskich cywilów w czasie powstania w getcie.

Cykl spotkań online: Świadectwa z getta warszawskiego

 • wrzesień-listopad 2023
   

  Trzy spotkania z potomkami bohaterów "Wokół nas morze ognia" – cywilów, którzy przetrwali powstanie w getcie w jego murach i opisali je we wspomnieniach. Rozmowy prowadzi prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, główna kuratorka wystawy stałej Muzeum POLIN.

"Płonące" – wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej

 • 4 października – 18 grudnia 2023, Muzeum POLIN
 • wstęp wolny w ramach godzin otwarcia muzeum
   

  Cykl wycinanek i kolaży Moniki Krajewskiej "Płonące" ukazujący los żydowskich przedmiotów religijnych, które ginęły, były grabione bądź celowo niszczone podczas wojen i szeregu katastrof spotykających Żydów. Na cykl składa się 31 prac, w których artystka nawiązuje do obiektów związanych z kultem synagogalnym i przenosi je na tradycyjną żydowską technikę papierowej wycinanki, pieczołowicie odtwarzając symbolikę i ornamentykę sztuki żydowskiej z Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacje organizacyjne:

 • miejsce zbiórki: hol główny, przy stanowisku z audioprzewodnikami;
 • liczba miejsc ograniczona, obowiązuje bilet na wystawę: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę" 1 zł;
 • czas trwania spaceru: 1 godz.

Zwiedzający będą korzystać z zestawów słuchawkowych, które są dezynfekowane po każdym użyciu. Mimo to zachęcamy do korzystania z własnych słuchawek.

 

Program do wystawy jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl