Edukacja

Polin Academy Summer Seminar PASS

Wizyty studyjne w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla edukatorów.

Tysiące Żydów na świecie, zainteresowanych swymi polskimi korzeniami, planuje wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Chcielibyśmy wesprzeć odkrywanie żydowskiego dziedzictwa w Polsce przez Żydów z różnych stron świata. Z tego powodu przygotowaliśmy program skierowany do edukatorów i nauczycieli z żydowskich instytucji naukowych i edukacyjnych z różnych krajów. 

Głównym odbiorcą naszego projektu są osoby zaangażowane w edukację na temat żydowskiej historii i kultury. W ramach programu PASS jego uczestnicy otrzymują unikalną możliwość zapoznania się z filozofią i ofertą Muzeum. Biorą też udział w pracach nad tworzeniem specjalnych ścieżek zwiedzania muzeum. Edukatorzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami i sugestiami z uczestnikami Akademii Polin, czyli słuchaczami cyklu szkoleniowego, przygotowującego edukatorów i przewodników do pracy w Muzeum POLIN.

Dwie pierwsze pilotażowe Letnie Szkoły Akademii Polin (PASS) zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w 2013 roku zgromadziły 40 edukatorów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz 20 edukatorów z Polski.

Uczestnicy dzięki warsztatom, wykładom i spacerom edukacyjnym, zdobyli pogłębioną wiedzę o historii polskich Żydów. Efektem spotkań było opracowanie nowoczesnych ścieżek zwiedzania prowadzących przez wystawę stałą ze szczególnym uwzględnieniem wejść do ośmiu składających się na nią galerii.

Podążając za sukcesem edycji pilotażowych ponownie zapraszamy nauczycieli i edukatorów z Ameryki Północnej i Europy do wzięcia udziału w PASS latem 2015 roku. Druga edycja Letniej Szkoły Akademii Polin (Polin Academy Summer Seminar – PASS) odbędzie się w dniach 5–12 lipca 2015. Dzięki wsparciu Phyllis Cook, która wraz z Boeing Company wsparła również inauguracyjną edycję warsztatów, grupa edukatorów z Ameryki Północnej  i Europy ponownie będzie miała szansę pracować nad rozwijaniem edukacyjnego potencjału wystawy stałej.

Będzie to wyjątkowa okazja dla edukatorów z różnych środowisk do uczenia się i odkrywania edukacyjnego potencjału wystawy stałej muzeum POLIN, a także do wymiany różnorodnych doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy PASS 2015 opracują nowe strategie, które pozwolą wydobyć potencjał wystawy stałej dla międzynarodowego odbiorcy.

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu:

Phyllis Cook    

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - logo

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”