Nauka

Naukowcy na pobytach badawczych

dr Meghann Pytka Dr Meghann Pytka

Dr Meghann Pytka jest specjalistką ds. edukacji w McKelvey School of Engineering na Washington University w St. Louis. Wykłada w School of Professional Studies na Northwestern University.

Więcej informacji >>

 

 

 

Yuri RadchenkoYuri Radchenko

Yuri Radchenko jest Dyrektorem Centrum Badań Stosunków Międzyetnicznych Europy Wschodniej w Charkowie, na Ukrainie. Obecnie pracuje nad projektem badawczym pt. "Andrii Mel’nyk: the OUN Leader’s Life History and the Memory of Him and His Movement".

Więcej informacji >>

 

 

Agata Jankowska

Agata Jankowska jest doktorantką w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego i absolwentką historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej pracę magisterską pt. "Kondycja muzułmana. Koncepcje Giorgio Agambena wobec źródeł i literatury świadectwa" wyróżniono w konkursie im. Majera Bałabana organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny.

Więcej informacji >>

Mackenzie Pierce Mackenzie Pierce

Mackenzie Pierce obronił doktorat z muzykologii na Cornell University. Jego badania dotyczyły zagadnień związanych z polsko-żydowską muzyką w latach powojennych w Polsce. Kluczowym momentem w badaniach Pierca było stypendium i realizacja festiwalu „Forbidden Songs” („Zakazane piosenki”).

Więcej informacji >>

 

Stephan StachStephan Stach

Stephan Stach jest historykiem, pracował w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. Jego aktualny projekt badawczy poświęcony jest analizie roli Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie w kształtowaniu pamięci Zagłady Żydów podczas zimnej wojny. Do kręgu jego zainteresowań należą m.in. stosunki polsko-żydowskie w XX w. i mniejszości narodowe w Europie Wschodniej.

Więcej informacji >>

Grzegorz Rossoliński-LiebeGrzegorz Rossoliński-Liebe

Grzegorz Rossoliński-Liebe pracuje na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universität Berlin). Studiował historię kultury na Europejskim Uniwersytecie Viadrina i zrobił doktorat na Uniwersytecie Hamburskim (Universität Hamburg). Obecnie bada kolaborację niemiecko-polską podczas drugiej wojny światowej i zachowanie burmistrzów w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji.

Więcej informacji >>

Jan Rybak Jan Rybak

Jan Rybak jest doktorantem na Wydziale Historii i Cywilizacji Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jego badania dotyczą ruchu syjonistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej podczas I wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. W projekcie badawczym skupia się na działaniach lokalnych aktywistów syjonistycznych w społecznościach żydowskich. 

Więcej informacji >>

Madeleine Cohen Madeleine Cohen

Dr Madeleine Cohen otrzymała stopień doktora w dziedzinie literatury porównawczej ze wskazaniem na studia żydowskie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w roku 2016. W ubiegłym roku uczyła Jidysz na Uniwersytecie Harvarda; jesienią rozpocznie pracę jako dyrektorka Inicjatyw Translatorskich i Kolekcjonerskich w Yiddish Book Center w Amherst, Massachussets. Jest redaktorką naczelną „In geveb: A Journal of Yiddish Studies” (ingeveb.org). 

Więcej informacji >>

Dariusz Sakalauskas Darius Sakalauskas

Darius Sakalauskas jest doktorantem w dziedzinie historii na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. Jego badania skupiają się na historii gospodarczej okresu późnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W swoim projekcie doktoranckim przeanalizuje różne grupy działaczy społeczno-ekonomicznych pod względem ich zaangażowania w kapitał prywatny, jego akumulację, praktyki inwestycyjne, uzasadnianie podejmowanych decyzji i zawierane partnerstwa. Jedną z analizowanych grup będzie lokalna społeczność żydowska i jej poszczególni członkowie.

Więcej informacji >>

Eleanor Shapiro Eleanor Shapiro

Eleanor (Ellie) Shapiro jest doktorantką  studiów międzywydziałowych i studiów żydowskich w Graduate Theological Union w Berkeley w Kalifornii. Długoletnia producentka Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Berkeley, przez dziewięć lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i dziennikarz w Izraelu. Laureatka stypendiów instytucji badawczych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Więcej informacji >>

Anna Novikov Anna Novikov

Dr Anna Novikov obroniła doktorat na Uniwersytecie Jerozolimskim w 2013 r., na wydziale historycznym. Podczas studiów doktoranckich była stypendystką w wielu znamienitych instytucjach naukowych i uniwersytetach tj. Oxford University.

Więcej informacji >>

 

 

Dr Alicja Maślak-MaciejewskaAlicja Maślak-Maciejewska

Dr Alicja Maślak-Maciejewska jest judaistką, zatrudnioną Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ. Zajmuje się dziejami Żydów w XIX stuleciu, historią Żydów w Galicji oraz dziejami judaizmu postępowego i synagog postępowych na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej i lwowskiej.

Więcej informacji >>

Mariusz KałczewiakMariusz Kałczewiak

Mariusz Kałczewiak zajmuje się latynoamerykańskimi studiami żydowskimi. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Tel-Awiwie i Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. Jego praca doktorska: „Żydowscy polacos, Argentyna i Jidyszland. Negocjowanie żydowskich tożsamości, 1914-1939” analizuje powiązania między żydowską Polską a żydowską Argentyną w dwudziestoleciu międzywojennym.

Więcej informacji >>

Sofija GrachovaSofija Grachova

Dr Sofija Grachova ukończyła studia magisterskie na Central European University w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie Kijowskim, uzyskała stopień doktora nauk historyczych na Uniwersytecie Harvarda. Tytuł jej rozprawy doktorskiej brzmi: "Pathologies of Civility: Jews, Health, Race & Citizenship in the Russian Empire and the Bolshevik State, 1830-1930".

Więcej informacji >>

Urszula Madej-KrupitskiUrszula (Ula) Madej-Krupitski

Urszula (Ula) Madej-Krupitski uczęszcza na studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W czasie czteromiesięcznego stypendium naukowego Muzeum POLIN, Ula będzie kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską pod tytułem "Mapowanie żydowskiej Polski: kultura materialna, życie codzienne i negocjacje tożsamości w międzywojennej Polsce".

Więcej informacji >>

Katarina Friedla

Dr Katharina Friedla

Dr Katharina Friedla jest pracownikiem naukowym w Instytucie Yad Vashem. Dr Friedla obroniła doktorat w Instytucie Wschodnioeuropejskiej i Żydowskiej Historii na Wydziale Historii Uniwersytu w Bazylei (Szwajcaria). Jej praca doktorska nosi tytuł: "Żydowskie przestrzenie życiowe w Breslau i we Wrocławiu, 1933-1949: strategie przetrwania i bytowania, asertywność i tożsamość, doświadczenie prześladowania".

Więcej informacji >>

Natalia RNatalia Romikomik

Natalia Romik jest doktorantką w Bartlett School of Architecture w University College London. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikowała kilka artykułów na temat archiektury żydowskiej, m.in. "Nothing is going to change? Adaptation of the Jewish Pre-Burial House in Gliwice"  w „Journal for Eastern European Jewish Affairs” (sierpień 2015).

Więcej informacji >>

Jolanta MickuteDr Jolanta Mickutė

Dr Jolanta Mickutė była adiunktem na Wydziale Politologii i Dyplomacji na uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz w Wileńskim Instytucie Jidysz na Uniwersytecie Wileńskim. Jest  członkiem litewskiej organizacji pozarządowej "Etniczna Kuchnia", która poprzez działania artystyczne i innowacyjne metody pedagogiczne promuje idee wielokulturowości i społeczeństwa obywatelskiego (http://www.pasauliovirtuve.org/en/).

Więcej informacji >>

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH