Wystawy
3.06-16.07.2023

"Muzeum na kółkach" rusza w trasę po Polsce!

"Muzeum na kółkach" to podróżująca wystawa edukacyjna, która odwiedza miejscowości liczące do 50 000 mieszkańców oraz miasta, w których realizowane są festiwale kulturalne oraz wydarzenia rocznicowe w celu upamiętnienia i popularyzacji historii żydowskiej lub wielokulturowej przeszłości. 

W 2023 roku trasa "Muzeum na kółkach" obejęła 11 miejscowości zlokalizowanych w województwach: wielkopolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim oraz podlaskim. Od 3 czerwca do 16 lipca wystawę można było oglądać we Wrześni, Zbąszynie, Koźminie Wielkopolskim, Wąchocku, Starachowicach, Sandomierzu, Gorlicach, Żywcu, Świętochłowicach, Kleszczelach.

"Muzeum na kółkach" jest projektem edukacyjnym, który na szeroką skalę przybliża historię polskich Żydów i przywraca pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich. To także doskonała platforma współpracy z lokalnymi aktywistami i partnerami instytucjonalnymi, którzy realizują własny program wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie w swojej miejscowości.

Wystawa "Muzeum na kółkach" poprzez nowoczesną formę prezentacji pozwala doświadczyć historii:

  • trójwymiarowa makieta sztetla przybliża miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka,
  • fragmenty wypowiedzi młodych polskich Żydów pozwalają odpowiedzieć na pytania: kim są Żydzi oraz co to znaczy być Żydem dzisiaj,
  • kalendarium porządkuje najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów,
  • dzięki cytatom z przedwojennych pamiętników odwiedzający dowiadują się więcej o trzech językach polskich Żydów – polskim, jidysz i hebrajskim.

Dla najmłodszych odbiorców został przygotowany stół warsztatowy, przy którym dzieci mogą m.in. dotknąć prawdziwych judaików, a także napisać swoje imię po hebrajsku. Dzięki stałej obecności edukatorów podróżujących z "Muzeum na kółkach" odwiedzający otrzymują informacje o kulturze żydowskiej oraz odpowiedzi na pytania o polsko-żydowskie relacje.

Serce wystawy stanowi interaktywna mapa, przygotowana specjalnie dla każdej odwiedzanej miejscowości. Mapa zawiera kilkanaście punktów związanych z żydowską historią z uwzględnieniem instytucji życia społecznego i religijnego, zakładów usługowych, przedsiębiorstw, a także miejsc martyrologii i powojennego upamiętnienia. Dzięki mapie młodsi mieszkańcy lepiej poznają historię swojego miasta, a starsi dzielą się wspomnieniami o dawnych żydowskich sąsiadach.

Odkrywaniu historii własnej miejscowości służą również bogaty program edukacyjny, przygotowany w partnerstwie z lokalnymi koordynatorami projektu. Są to m.in. gry miejskie, spacery oraz wycieczki śladami lokalnego dziedzictwa żydowskiego.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl