Edukacja
Zgłoszenia do 13.05.2024

Międzynarodowy program stażowy rodziny Greenberg: staże na 2024

Ogłaszamy nabór do tegorocznej edycji programu stażowego dla osób studiujących posługujących się biegle językiem ukraińskim lub białoruskim. Fundacja Preservation of the History of the Jewish People in the Pale of Settlement wspiera w 2024 roku dwa staże w ramach trwającego od 2017 roku programu. Osoby przyjęte na staż spędzą w Muzeum POLIN trzy miesiące, pracując nad konkretnymi projektami zgodnie z ich kwalifikacjami, zainteresowaniami oraz możliwościami muzeum.

  • Zgłoszenia do 13 maja (poniedziałek)

Staże są otwarte dla osób studiujących (w wieku 19–25 lat) na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. W momencie składania wniosku osoby kandydujące muszą studiować na akredytowanej uczelni w Polsce. Muszą także biegle posługiwać się językiem ukraińskim lub białoruskim oraz bardzo dobrze językiem polskim i angielskim. Znajomość innych języków jest również mile widziana i powinna być wskazana w CV kandydata.

Program umożliwia zdobycie unikalnego doświadczenia, pogłębienia wiedzy na temat historii polskich Żydów, rozwoju umiejętności zawodowych w światowej klasy muzeum, a także poznania współczesnej Polski.

Program stażowy w 2024 roku

Oferujemy w sumie 2 staże w obszarze działań edukacyjnych. Każda osoba zostanie przydzielona do konkretnego projektu zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami oraz potrzebami muzeum. Każda z przyjętych osób będzie musiała przygotować pisemny raport ze stażu przedłożony na koniec każdego miesiąca stażu.

Zadania w obszarze działań edukacyjnych:

  • osoba z biegłą znajomością j. ukraińskiego: praca z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć edukacyjnych, pomoc przy przygotowaniu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, mile widziana umiejętność posługiwania się programami graficznymi oraz montowania filmów;
  • osoba z biegłą znajomością j. białoruskiego: pisanie oraz tłumaczenie tekstów wykorzystywanych w warsztatach w j. białoruskim, pomoc przy przygotowaniu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, współpraca z przewodnikami muzeum.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie wynosi 3400 zł brutto za jeden miesiąc stażu / 28,40 zł brutto za godzinę.

Okres staży

Długość stażu to trzy miesiące w wymiarze 120 godzin miesięcznie lub 360 godzin w okresie całego stażu w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2024. Dokładne daty każdego stażu będą zależały od osoby przyjętej na staż oraz harmonogramu pracy danego działu.

Zakwaterowanie, podróż i ubezpieczenie

Odpowiedzialność za ewentualne zorganizowanie podróży do i z Warszawy, wiza, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie podczas pobytu w Warszawie spoczywa na osobie przyjętej na staż.

 

Organizacja stażu jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Preservation of the History of the Jewish People in the Pale of Settlement i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w wersji angielskiejLogo Fundacji Preservation of the History of the Jewish People in the Pale of Settlement