Założenia konferencji

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej” jest organizowana w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Przyjrzymy się metodom edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Szczególną uwagę poświęcimy temu, czy i jak można zapobiegać dyskryminacji, zwalczać antysemityzm, rasizm i mowę nienawiści poprzez działania edukacyjne.

Zależy nam na uwzględnieniu perspektywy zarówno naukowców, jak i praktyków działających w obszarze edukacji i kultury. Konferencja będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i inspiracji, wspólnego poszukiwania nowych metod, a także nawiązania kontaktów i partnerstw z przedstawicielami polskich, europejskich i pozaeuropejskich organizacji i instytucji.  

Do udziału w konferencji zachęcamy badaczy zajmujących się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktyków: muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagogów, realizatorów projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem.

Program konferencji składa się z wykładów, dyskusji, warsztatów, wydarzeń towarzyszących. Wykłady i dyskusje będą prowadzone przez zaproszonych ekspertów z Polski i ze świata, natomiast warsztaty prowadzone będą przez ekspertów i działaczy, którzy zgłosili swoje propozycje warsztatów w drodze otwartego naboru. Jednym z elementów konferencji jest również giełda projektów, podczas której uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować własne inicjatywy dotyczące działań międzykulturowych.

Serdecznie zapraszamy!

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI