Rejestracja i informacje organizacyjne

Miejsce konferencji i organizatorzy

 • Konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej” odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6.
   
 • Organizatorem konferencji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii, przy wsparciu Ambasady Norwegii i Rady Europy.

Kto może wziąć udział w konferencji

 • Osoby, które prawidłowo zarejestrowały się na konferencję za pomocą formularza zgłoszeniowego.
   
 • Osoby zaproszone imiennie przez Organizatorów, w tym eksperci-wykładowcy i prowadzący warsztaty podczas konferencji.

Zasady uczestnictwa:

 • Rejestracja rozpoczyna się 25 lutego i trwa do 31 marca 2015 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.
   
 • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej:
 • Wypełniony formularz  prosimy przesłać w wersji elektronicznej do 31 marca 2015 roku na adres: [email protected].
   
 • W konferencji weźmie udział 100 uczestników. Przewidziana pula miejsc: 50 dla uczestników z Polski, 50 dla uczestników z zagranicy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 • Wysłanie formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia o przyjęciu oznacza zobowiązanie się ze strony uczestnika do udziału w konferencji. Potwierdzenia udziału będą przesyłane przez Organizatora do uczestników sukcesywnie, w trakcie trwania naboru. Pełna lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2015 roku. Następnie organizatorzy konferencji przystąpią do przygotowywania spersonalizowanych materiałów.

Ramy programowe

Program konferencji obejmuje następujące wydarzenia:

 • Giełda Projektów (opcjonalne)
 • Zwiedzanie wystawy stałej (opcjonalne)
 • Dyskusje i wykłady plenarne
 • Sesje warsztatowe (konieczność wyboru warsztatu)
 • Wydarzenia towarzyszące

Udział w Giełdzie Projektów w roli prezentującego projekt, zwiedzanie wystawy stałej oraz udział w wybranym warsztacie wymaga odnotowania w formularzu zgłoszeniowym.

Osoba rejestrująca się na warsztat w ramach każdego z czterech bloków warsztatowych powinna dokonać rejestracji na: jeden warsztat preferowany i jeden warsztat zapasowy. O dostępności miejsc na dany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Język konferencji

Część warsztatów będzie prowadzona tylko w języku angielskim – są one odpowiednio oznaczone w programie. Pozostałe punkty programu będą dostępne w języku polskim i angielskim (zapewnione tłumaczenie).

Koszty

 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
   
 • W ramach konferencji organizator zapewnia uczestnikom:
  • Udział w pełnym programie konferencji
  • Materiały konferencyjne
  • Posiłki w trakcie konferencji (kolacja pierwszego dnia, obiad drugiego i trzeciego dnia)
 • Organizator nie pokrywa następujących kosztów:
  • Transportu na konferencję do/z Warszawy
  • Zakwaterowania podczas konferencji
    
 • W przypadku, gdy uczestnik lub instytucja delegująca nie posiada wystarczających środków, istnieje możliwość wnioskowania do Organizatora o pokrycie części kosztów podróży. Taki wniosek należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność  zgłoszeń i liczba wniosków. Jedna organizacja/ instytucja może otrzymać dofinansowanie kosztów podróży tylko dla jednego reprezentanta.
   
 • Osoby z krajów spoza Unii Europejskiej i z krajów niemających porozumień z Unią Europejską mogą starać się o pokrycie części kosztów podróży przez organizatora pod warunkiem prezentacji swojej inicjatywy w ramach Giełdy Projektów.

Hotele

Lista hoteli usytuowanych w pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich (do 15 minut drogi komunikacją miejską):

Prawo do wizerunku

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i publikacji materiałów związanych z przebiegiem konferencji. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, a także do materiałów przedstawionych i wykonanych przez Uczestników podczas konferencji, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Kontakt i informacje

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI