Rada Programowa, eksperci i zespół konferencji

Rada Programowa:

 • Prof. Debórah Dwork – profesor historii Holokaustu, dyrektor  Centrum Badań  Holokaustu i Ludobójstw w Clark University. Jedna z inicjatorek włączenia do badań historycznych historii mówionej.
 • Sjur Bergan – dyrektor Departamentu Edukacji w Radzie Europy. Jeden z głównych autorów postanowień Konwencji Lizbońskiej. Autor wielu publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego w Europie.
 • Dr Claudia Lenz –  dyrektor ds. badań w European Wergeland Centre, badaczka w HL-Center (Oslo). Zajmuje się pamięcią kulturową, polityczną oraz świadomością historyczną w kontekście II wojny światowej i Holokaustu.
 • Dr Grzegorz Mazurkiewicz – pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się m.in. zagadnieniami polityki edukacyjnej, jakości edukacji, edukacji międzykulturowej.
 • Alicja Pacewicz – współzałożycielka, wiceprezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli. Jest konsultantką Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Eksperci-wykładowcy:

 • Prof. Kristin Skinstad van der Kooij –  profesor edukacji wielokulturowej w Oslo and Akershus University College. Prowadzi kursy związane z edukacją wielokulturową, epistemologią, metodologią badań.
 • Sjur Bergan – dyrektor Departamentu Edukacji w Radzie Europy. Jeden z głównych autorów postanowień Konwencji Lizbońskiej. Autor wielu publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego w Europie.
 • Witold Dąbrowski –  aktor i muzyk, opowiadacz historii. Związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN.  Zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, zajmującego się dziedzictwem kulturowym i historycznym Lublina i Lubelszczyzny.
 • Brendan Jackson – reprezentant  brytyjskiego  Laundry Association, realizującego wiele projektów międzykulturowych. Swoje projekty realizuje z wykorzystaniem fotografii i filmu, sztuk wizualnych, historii mówionej, mediów cyfrowych.
 • Prof. dr Paul Scheffer – profesor urbanistyki w University of Amsterdam. Wybitny filozof, psycholog i dokumentalista. Jeden z czołowych europejskich autorów podejmujących tematy migracji i wielokulturowości. Były korespondent prasowy w Paryżu i Warszawie.
 • Prof. dr. hab. Barbara Szacka – zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej, biologicznych podstaw życia społecznego i socjologią ogólną. Przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Prof. dr Andreas Zick – profesor socjalizacji i badań nad konfliktem na Wydziale Nauk Pedagogicznych w University of Bielefeld. Swoje badania koncentruje na psychologiczno-społecznych aspektach wpływu uprzedzeń i dyskryminacji na rozwój i eskalację konfliktów.
 • Marte Michelet – dziennikarka, badaczka  angażująca się w debaty równościowe, m.in. dotyczące islamofobii, postaw antyimigracyjnych. Opublikowała książkę o Holokauście w Norwegii, za którą otrzymała norweską nagrodę Brage Prize.

Prowadzący warsztaty:

 • Karen Polak (Anne Frank House, Amsterdam), Flora Suen (Anne Frank Zentrum, Berlin)
 • Harald Syse (Norwegian Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities, Oslo)
 • Grzegorz Demel (Fundacja „Znak”, Kraków)
 • Agata Pietrzyk-Sławińska (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Maria Galbraith (University of Alabama), Małgorzata Wosińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jolanta Steciuk (Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i Szkoła Nauk Społecznych PAN), Zuzanna Piechowicz (Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i Radio TOK FM)
 • Jolanta Olsztyn, Barbara Subko (Liceum Francuskie w Warszawie i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach)
 • Satsita Khumaidova, Dominika Cieślikowska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
 • Joanna Mikulska, Joanna Kocon (Dom Kultury „Dorożkarnia”, Warszawa)
 • Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Ewelina Malik (Uniwersytet Jagielloński)
 • Agnieszka Kajczyk (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa)
 • Dorota Jędruch, Agnieszka Fluder (Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • David Stoleru, Arielle Margaux (The Beit Project Association, Barcelona)
 • Maja Dobiasz, Malina Janusz-Baranowska (Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa)
 • Nora Hammidi (Anne Frank House, Amsterdam)
 • Monika Mazur-Rafał (Humanity in Action, Polska)
 • Zakia Akkouh (European Wergeland Centre, Oslo)

Zespół konferencji:

 • Dr Claudia Lenz (European Wergeland Center) – koordynatorka ds. programowych
 • Ewa Chomicka (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – koordynatorka ds. programowych
 • Łucja Koch (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – konsultantka
 • Monika Koszyńska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – konsultantka
 • Monika Prus (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – koordynatorka ds. organizacyjnych
 • Anna Walczak (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – specjalistka ds. promocji
 • Karol Kwiatkowski (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – specjalista ds. promocji

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI