Grafika promująca konferencję Interculturalism in historical education.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Edukacja
20–22 kwietnia 2015

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy badaczy zajmujących się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktyków: muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagogów, realizatorów projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem.

Rejestracja zakończyła się 31 marca. Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie uczestnictwem w konferencji. Osoby zakwalifikowane zostały powiadomione drogą mailową. Decydowała kolejność zgłoszeń. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI