Edukacja

Warsztaty edukacyjne dla szkół z Lubelszczyzny: klasy 7-8 ze szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe

Grupka uczestników podczas warsztatów. Dwie dziewczyny rysują coś na kartce, dwie inne osoby je obserwują.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Klasy 7-8 ze szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów prowadzonych przez edukatorów z Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN". Chętne grupy będą mogły zrealizować własny projekt edukacyjny

Udział w warsztatach Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" pozwoli uczniom i uczennicom na pogłębienie wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu. Warsztaty będą się odbywały w semestrze zimowym, od października do grudnia. Chętne klasy będą mogły kontynuować działania poprzez realizację własnego projektu uczniowskiego w semestrze letnim, przy wsparciu specjalistów Muzeum POLIN.

Oprócz udziału w cyklu warsztatów dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy również warsztaty online, podczas których przyglądać się będziemy wydarzeniom historycznym i współczesnym problemom poprzez pracę z relacjami świadków, oglądanie fragmentów filmów, dyskusje w grupach.
 

Cykl 5 warsztatów edukacyjnych "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów" organizowany we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" >>

Warsztaty edukacyjne online >>

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava

Partner programu

Logo Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN