Edukacja

Cykl warsztatów edukacyjnych "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów"

Grupka uczestników podczas warsztatów. Dwie dziewczyny rysują coś na kartce, dwie inne osoby je obserwują.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Szkoły ponadpodstawowe oraz klasy 7-8 ze szkół podstawowych zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów". Udział w warsztatach Muzeum POLIN i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" pozwoli uczniom i uczennicom na pogłębienie wiedzy na temat historii i kultury polskich Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu.

 • warsztaty dla szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 ze szkół podstawowych
 • realizowane w szkołach przez muzealnych edukatorów i edukatorki oraz w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie
 • w cyklu odbędą się 3 warsztaty w szkole, trwające 4 godziny lekcyjne oraz jeden warsztat i zwiedzanie wystawy w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN"
 • chętne grupy będą mogły zrealizować własny projekt uczniowski

Warsztaty będą się odbywały w semestrze zimowym, od października do grudnia. Chętne klasy zrealizują własny projekt uczniowski w semestrze letnim, przy wsparciu specjalistów z Muzeum POLIN.

Warsztaty przygotowane zostały w oparciu o bogaty materiał źródłowy, znajdujący się w kolekcji Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" i Muzeum POLIN, a także uzupełnione o ćwiczenia i zadania rozwijające umiejętność samodzielnego zdobywania informacji, współpracy w grupie i komunikacji.

Po ukończeniu cyklu warsztatów chętne grupy zrealizują projekt uczniowski, którego tematem będą ślady lubelskich Żydów w ich miejscowości. Wszystkie przygotowane przez młodzież projekty zostaną nagrodzone dyplomami, drobnymi upominkami dla uczniów i uczennic oraz zaproszeniem na bezpłatne warsztaty i oprowadzania w Muzeum POLIN.

Cel

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę na temat barwnej i wielokulturowej przeszłości swojego regionu, a także będą budowali w sobie postawę otwartości i ciekawości w stosunku do osób należących do grup mniejszościowych.

Harmonogram

Szczegółowe terminy warsztatów edukacyjnych i wizyty studyjnej zostaną ustalone z nauczycielem/nauczycielką zgłaszającą grupę uczniów do projektu.

 • październik – listopad 2023 – dwa, trwające 4 godziny lekcyjne, warsztaty edukacyjne, poprowadzone w szkole przez edukatorów i edukatorki Muzeum POLIN
   

  Celem warsztatów jest uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat judaizmu, kultury i tożsamości żydowskiej oraz refleksja na temat współczesnej pamięci o przedwojennym życiu żydowskim w polskich miastach.

 • październik – listopad 2023 – wizyta studyjna w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN"
   

  Grupa zwiedzi wystawę "Lublin. Pamięć miejsca" i weźmie udział w półtoragodzinnym warsztacie edukacyjnym, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie.

 • listopad – grudzień 2023 – jeden, trwający 4 godziny lekcyjne warsztat podsumowujący, prowadzony przez edukatorów i edukatorki Muzeum POLIN w szkole
   

  Podczas warsztatu uczniowie i uczennice zdobędą wiedzę na temat mechanizmów społecznych prowadzących do dyskryminacji i podejmą refleksję na temat reagowania na wykluczanie. Grupy, które zdecydują się na realizację projektu uczniowskiego, podczas ostatniego warsztatu wybiorą tematy, którymi chciałyby się zająć i omówią różne formy działania projektowego.

 • styczeń – maj 2024 – realizacja przez chętne grupy projektu uczniowskiego, przy wsparciu specjalistów z Muzeum POLIN

 • czerwiec 2024 – wysyłka dyplomów i nagród do szkół oraz wizyta studyjna w Muzeum POLIN

Zgłoszenia

Cykl warsztatów edukacyjnych "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów" może zamówić nauczyciel lub nauczycielka, wysyłając Formularz zgłoszeniowy na adres [email protected].

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 1-26 września 2023. Liczba miejsc ograniczona.

Do 1 października 2023 nauczyciel lub nauczycielka zgłaszający/zgłaszająca szkołę na warsztaty otrzyma mailowe potwierdzenie uczestnictwa w projekcie bądź informację o niezakwalifikowaniu do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa w cyklu warsztatów i projekcie >>

Zasady uczestnictwa – plik dostępny [.docx] >>

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava.

Partner programu

Logo Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN