Edukacja

Program edukacyjny dla szkół z Lubelszczyzny

CZWORO DZIECI SIEDZI PRZY STOLE Z AKCESORIAMI EDUKACYJNYMI DOTYCZĄCYMI KUCHNI ŻYDOWSKIEJ: WIDAĆ NP. CZOSNEK I RYBĘ.
FOT. M.STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Program edukacyjny Muzeum POLIN dla szkół z Lubelszczyzny to propozycja angażujących działań, które umożliwią uczniom i uczennicom poznanie historii i kultury polskich Żydów.

Poprzez różnorodne aktywności edukacyjne, dopasowane do wieku uczestników i możliwości organizacyjnych szkół, chcemy zaciekawić uczniów wielokulturową przeszłością ich regionu, a także wesprzeć ich w wyzwaniach, które przynosi zmieniająca się rzeczywistość.

W programie proponujemy następujące działania:

Warsztaty z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego "Muzeum w pudełku" >>

Cykl warsztatów "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów" >>

Warsztaty edukacyjne online >>

  • Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego.
  • Każda szkoła może wybrać jedno lub więcej działań.
  • Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
  • Pytania i informacje: [email protected]

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava.

Partner programu

Logo Teatru NN