Grupa prelegentów na seminarium doktoranckim.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich
Nauka

GEOP: Open Calls

Zachęcamy do subskrypcji newslettera GEOP, w którym będziemy informować o najbliższych naborach oraz wydarzeniach naukowych w Muzeum POLIN.

Więcej informacji o programie GEOP i planowanych naborach można uzyskać, pisząc na adres: [email protected].