Międzynarodowa konferencja naukowa "Żydzi europejscy w obliczu nieuchronności Zagłady"