Aplikacja na Seminarium Doktorskie GEOP 2022/2023

Dane personalne
Wykształcenie
Kandydaci piszący doktorat nie będąc formalnie uczestnikami studiów doktoranckich proszeni są o podanie roku, w którym rozpoczęli współpracę ze swoim opiekunem naukowym.

Podanie informacji o ostatnim zaliczonym roku nie dotyczy kandydatów piszących doktorat z wolnej stopy, nie będących formalnie uczestnikami studiów doktoranckich.
Opiekun naukowy / promotor
Rozprawa doktorska
(staże, konferencje, stypendia itp.; proszę podać nie więcej niż 10 najbardziej znaczących osiągnięć)
Załączniki
Tylko jeden plik.
Limit 10 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, png, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, rar, zip.
Tylko jeden plik.
Limit 10 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, png, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, rar, zip.
(o objętości 10-30 znormalizowanych stron)
Tylko jeden plik.
Limit 20 MB.
Dozwolone rozszerzenia: odf, pdf, doc, docx, rar, zip.
Oświadczenia
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu funkcjonowania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności statutowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej.
Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzeń w muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu wypożyczenia audio-przewodnika. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.