Akcja Żonkile 2023 - wolontariat dla szkół z Warszawy i okolic

Zapraszamy szkoły z Warszawy i okolic do udziału w wolontariacie w ramach akcji Żonkile.

Przypominamy, że wolontariuszami rozdającymi papierowe kwiaty na ulicach Warszawy 19 kwietnia mogą zostać osoby, które ukończyły (rocznikowo) 14 rok życia.

Nauczyciele zgłaszający szkoły do akcji zostaną zaproszeni na obowiązkowe szkolenie przygotowujące do koordynacji wolontariatu uczniów i uczennic w ramach akcji Żonkile. O dostępnych terminach szkoleń będziemy informować drogą mailową.

Zarówno miejsce rozdawania żonkili przez uczniów, jak i godziny zostaną uzgodnione z koordynatorką z Muzeum POLIN na późniejszym etapie.

Dane szkoły
Uwaga! Prosimy o uważność przy wypełnianiu pola, podana przez Państwa nazwa pojawi się na dyplomie za udział w akcji.
UWAGA: Wolontariuszem/ką może zostać osoba, która rocznikowo ukończyła 14 rok życia.
UWAGA: prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail. Błędne wpisanie adresu e-mail spowoduje, że koordynatorki akcji nie będą mogli się z Panią / Panem skontaktować.
Osoba współkoordynująca

Jeżeli chcecie Państwo, by koordynatorzy kontaktowali się bezpośrednio z dodatkowym przedstawicielem lub przedstawicielką placówki, prosimy o podanie jego/jej danych poniżej:
Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności w ramach akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz.