Rezydencje artystyczne

Florencia Levy, 8–28 czerwca 2015

Przetłumaczone, powtórzone, odnalezione 

Florencia Levy, artystka-rezydentka Muzeum POLIN, przeprowadziła szereg wywiadów wśród członków społeczności żydowskiej w rodzinnym Buenos Aires. Rozmawiała z polskimi emigrantami, ich dziećmi i wnukami. Tak zebrany materiał – świadectwa trzech pokoleń polskich Żydów – przywiozła następnie do Warszawy, gdzie podjęła się ich aktualizacji we współczesnym krajobrazie stolicy. Spotkała się z przedstawicielami lokalnych środowisk żydowskich. Pytała ich członków o miejsca w mieście przyczyniające się do budowy ich tożsamości. Starała się skupić na błahych szczegółach, które zwykle bywają pomijane w relacjach świadków historii, jak zapamiętane osobiście lub znane z opowieści bliskich miejsca lub smaki.

Na podstawie wspomnień zebranych w Ameryce Południowej Levy stworzyła też tekst scenariusza, starając się zobiektywizować doświadczenia swoich rozmówców.

Tekst w trzech językach (hiszpańskim, polskim i jidysz) odczytywany przez lektorów na potrzeby filmu artystki, a nie osoby których dotyczą opisywane w nim doświadczenia m.in. „powrotu” do kraju, reprezentować ma sposób działania i niedoskonałość pamięci.

Pobyt artystki zakończyło spotkanie prowadzone przez dr Izabellę Main, historyczkę i antropolożkę związaną z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej i Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którego rezultacie powstał tekst

>>„Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie” autorstwa dr Izabelli Main.

Więcej o artystce:

Florencia Levy jest absolwentką Central Saint Martins College of Arts and Design w Londynie i Państwowego Instytutu Sztuki w Buenos Aires. Uczestniczka programów rezydencyjnych ośrodków takich jak: Taipei Artist Village, Batiscafo Residency w Hawanie, Gyeonggi Creation Center i Sapporo Artist in Residency. Swoje prace prezentowała na wystawach m.in. w: Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych w Buenos Aires i Moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej. 

>> Więcej na temat rezydencji artystycznych.

Działanie „Muzeum otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”