Ktoś ogląda dwie fotografie leżące na stole.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Sąsiedzi-świadkowie. Przedmioty, ludzie, opowieści

Muzea wychodzą ze swoimi kolekcjami i progra­mami do widzów, dzięki czemu starają się zmniej­szać bariery w dostępie do wiedzy. Muzeum POLIN notuje rocznie niemal półtora miliona odwiedzin prowadzonych przez siebie internetowych portali, platform i wirtualnych wystaw. Wykorzystuje wywia­dy ze świadkami historii i kolekcję darów do tworze­nia wystaw, publikacji i materiałów edukacyjnych.

W ramach projektu Żydowskie dziedzic­two kulturowe szeroka publiczność mogła po­znać kolekcję Muzeum POLIN, dary oraz historie tych, którzy je ofiarowali m.in. dzięki wystawie czasowej Biografie rzeczy, filmom edukacyjnym, wystawie wirtualnej, spotkaniom z ofiarodaw­cami czy albumowi Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Działania popularyzatorskie i eduka­cyjne dawały z kolei impuls do stałego powięk­szania zbiorów – szczególnie cyfrowej kolekcji wywiadów ze świadkami historii, ofiarodawcami kolekcji, czy przedstawicielami mniejszości na­rodowych i religijnych w Polsce i Norwegii. We współpracy z The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities w Oslo powstała kolek­cja historii mówionej gromadząca wspomnienia Żydów i Polaków na temat historii i tożsamości żydowskiej.

Na stronie Wirtualnego Sztetla można znaleźć obecnie historie ponad 1900 przedwojennych gmin żydowskich w Polsce, tysiące stron opi­sów historiograficznych i materiałów audiowizu­alnych. Multiplatforma Żydowska Warszawa to kompendium wiedzy o żydowskiej społeczności stolicy – multimedialny przewodnik po jej historii i teraźniejszości, wzbogacony aplikacją mobilną, nagrodzony w 2016 roku prestiżową Lovie Award.

Portal Polscy Sprawiedliwi poświęcony jest Pola­kom, którzy podczas Zagłady udzielali pomocy Żydom. Opowiada ponad 800 historii ratowania Żydów. Prezentuje też sześć wirtualnych wystaw, w tym cykl W ukryciu, wyróżniony w najważniej­szym polskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015. 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”