In kind - pomoc rzeczowa

Muzeum POLIN korzysta ze wsparcia osób prywatnych oraz firm i instytucji komercyjnych. Obok pomocy finansowej duże znaczenie ma wkład w postaci nieodpłatnego świadczenia usług oraz pomocy rzeczowej (in kind) w formie wynikającej z profilu działalności firm.

Logotyp ARC Interiors
 

ARC Interiors wyposażyło biura Muzeum w meble oraz wsparło projekt rekonstrukcji dachu synagogi udostępnijąc powierzchnie magazynowe.

Logotyp Banku BISE
 

Bank BISE (obecnie DnB Nord) użyczył swoich przestrzeni biurowych na potrzeby Centrum Edukacyjnego. Dzięki temu, mimo, że budynku jeszcze nie było, możliwa była realizacja edukacyjnych projektów i programów muzeum.

 

Michael i Bonnie Berkowicz

Clifford Chance
Logotyp kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k.

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k. wspiera projekt muzeum poprzez pomoc prawną w zakresie prawa polskiego oraz w razie potrzeby prawa stanu Nowy Jork. Kancelaria przygotowała między innymi obszerną opinię na temat udostęniania archiwaliów.

Logotyp kancelarii Gessel

Kancelaria Gessel wspera muzeum w zakresie doradztwa prawnego.

Logotyp MaxData

MaxData przekazała wartościowy sprzęt komputerowy, z którego korzystają pracownicy Muzeum.

 

Przybora Zaniewski Ltd.

Firma Orange Polska jako partner technologiczny Muzeum POLIN dostarcza usługi związane z zarządzaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu.
PriceWaterhouseCoopers
Logotyp Tetaru Wielkiego-Opery Narodowej
 

Teatr Wielki-Opera Narodowa przy okazji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella, udostępnił za darmo swoje wnętrza, zapewnił obsługę techniczną oraz honorowy udział orkiestry w koncercie.

Logotyp kancelarii Weil, Gotshal & Manges Kancelaria Weil, Gotshal & Manges od kilku lat udziela muzeum porad prawnych na zasadzie pro bono, a Roman Rewald, Partner W,G&M, jest członkiem Komitetu Rozwoju skupiającego osoby ze świata biznesu, którym bliska jest idea i misja muzeum.